י"א тамуз ה'תשפ"ד

Вавилонский Талмуд. Трактат Брахот и Макот. 3 Тома

Большой формат

Обложка: твердая

Формат: 30x3x22

Страниц: 1312

 

Полная стоимость: 900 шек.
Стоимость по скидке: 750 шек.
Цена в долларах: 206 $

Номер по каталогу: 978-5-9953-04517-0
Вавилонский Талмуд. Трактат Брахот. Том 1
Вавилонский Талмуд. Трактат Брахот. Том 2
Вавилонский Талмуд. Трактат Макот


ОПИСАНИЕ:

Перевод  с иврита и арамейского Р. Пятигорского.Талмуд – свод правовых и морально-этических положений иудаизма, охватывающий Мишну – основу еврейской устной традиции и Гемару – дискуссии, которые велись законоучителями Земли Израиля и Вавилонии на протяжении пяти столетий, и представляет собой основной источник Устной Торы. Различаются Вавилонский и Иерусалимский Талмуды; Вавилонский Талмуд обладает большим авторитетом и является основным предметом традиционной еврейской системы обучения.
В настоящий том, первый из многотомного издания, вошел оригинальный текст и русский перевод первой части трактата Брахот, открывающего Вавилонский Талмуд. В основе издания лежит принцип общедоступности, оно призвано помочь читателю самостоятельно познакомиться с полным текстом Талмуда на русском языке. Перевод сопровождается краткими комментариями, опирающимися на комментарии крупнейшего средневекового ученого-талмудиста Раши. В дальнейшем планируется выпустить в свет перевод всех трактатов Талмуда.издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024