י"א тамуз ה'תשפ"ד

Вавилонский Талмуд на русском языке. Трактат Мегила. Том 1

Первый том трактата "Мегила"
Вавилонского Талмуда
с русским переводом,
пояснениями и комментариями

Кеилат Москва

Полная стоимость: 260 шек.
Стоимость по скидке: 120 шек.
Цена в долларах: 33 $
Пользу от книги смогут получить как люди, делающие свои первые шаги в познании Талмуда, так и те, кто уже имеют немалый опыт учебы!

Для начинающих книга станет надежным проводником в мире талмудической мудрости.
Для знакомых с Талмудом книга будет ценным подспорьем в исследовании запутанных талмудических эпизодов и сложных тем.
Для преподавателей Талмуда книга позволит вести уроки на более высоком уровне и даст ученикам возможность самостоятельно готовиться и повторять пройденное.

ИЗДАНИЕ

Более 500 страниц
Качественная полиграфия
Традиционное оформление обложки с золотом и тиснением

СОДЕРЖАНИЕ

Точный и грамотный перевод с пояснениями
Понятные комментарии
Текст Мишны и Гемары с огласовками
Словарь терминов
Молитвы до и после учебы
Текст "Мегилат Эстер"

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024