ט"ז אב ה'תשפ"ב

סמרקנד - המחתרת החבדית שהשפיעה למרחקים

Samarkand tells the story of the chassidic underground that operated in the Soviet Union, upholding Judaism during the rule of communist terror.

Gripping narrative sweep the reader to distant lands, and paint a picture of mysterious figures in Samarkand's alleys, secret Torah study under the constant threat of arrest by the KGB, and the long and hard fought victory in inspiring Jewish renaissance throughout the Soviet Union. 

תוכן הספר  להורדה לחץ כאן
על מה התוועד ר' מענדל ברוסיא?? לחץ כאן
 

הרב הלל זלצמן. חדש !!!

Full price: 159 ₪
Sale price: 99 ₪
Dolar price: 30 $
הופיע הספר סמרקנדהמחתרת שהשפיעה למרחקים"
בשורה טובה: הסופר החסידי, הרב הלל זלצמן, הוציא כעת לאור את הספר "סמרקנד – המחתרת שהשפיעה למרחקים", 570 עמודים, ו-220 תמונות אוטנתיות שיסחפו אתכם למחוזות רחוקים, אל דמויות ההוד בסימטאות סמרקנד, לימוד התורה במחתרת תחת איום תמידי של חקירות במתקני הק.ג.ב., וההצלחה הגדולה - לעורר תחייה רוחנית בכל רחבי ברית המועצות. הנאה מובטחת! * הרה"ח ר' יואל כהן, החוזר של הרבי, ממליץ על הספר בחום, וכותב "כדאי מאד להפיץ את הספר ״סמרקנד" במיוחד בין הדור הצעיר, למען ידעו, עד כמה צריך להתמסר עבור החזקת היהדות".
 
המחבר, ר' הלל זלצמן נולד בשנת תרצ"ט בעיר חרקוב שבאוקראינה, לאביו ר' אברהם (שזכה ללמוד בליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב) ואימו ברכה (אחותו של הרה"ח ר'אברהם ברוך פווזנער, משפיע חסידי חב"ד במינסק).
בתקופת מלחמת העולם השניה, כאשר הנאצים ימ"ש התקרבו לחרקוב, נמלטה המשפחה לסמרקנד שבאוזבקיסטן. בשנות ילדותו חונך במחתרת, אצל המלמד הנודע ר' זושע דער שמש (פז) ור' אברהם יוסף ענטין - מזכירו של "החפץ חיים". אך את עיקר חינוכו קיבל מהמלמד ר' בן ציון מרוז, שהיה מחניכי ישיבת 'תומכי תמימים' בליובאוויטש, והשריש בתלמידיו את כוח המסירות נפש. את חינוכו החסידי קיבל מדודו החסיד שו"ב ר' ברוך הלוי דוכמן, החסיד ר' בערקע חן (אשר במשך כשש שנים התחבא בביתם מרדיפת השלטונות), ור' מענדל פוטרפס. תחת השפעתם התגבשו השקפותיו החסידיות. בשנת תשכ"ד נשא את מרת מוסיא שושנה אסתר בת ר' אפרים פישל שו"ב דמיכובסקי -תלמיד ישיבת תומכי תמימים שבליובאוויטש, ואחיינו של הגאון הרגוצ‘ובי.
בהיותו בן שש – עשרה הכניסו החסיד ר' משה ניסילביץ 'לעבודת הכלל בארגון המחתרתי שהקים, בשם חמ"ה, להפצת התורה והחסידות. מאז ועד היום, עוסק בפיתוחו ופעולותיו של הארגון, שברבות השנים הפך לארגון בינלאומי למען יהודי רוסיה. במידה מסויימת,  הספר בנוי על ההתכתבות שבין המחבר לר' משה ניסילביץ', אשר היה ידיד וומשפיע והמובהק של המחבר.
בגב הספר מופעים דברי המלצה של הגאון החסיד הרה"ת יואל כהן, ה'חוזר' של הרבי מליובאוויטש, על הספר "סמרקנד":
כאשר קוראים את הספר סמרקנד של הרב הלל זלצמן בו מספר על החיים של אנ״ש (חסידי חב״ד) תחת שלטון הקומוניסטי, ואיך שהצליחו בתנאים קשים כאלה לחנך בנים ובנות, נכדים ונכדות, ולהעמיד דורות של יהודים יראי שמים בתכלית - מתחילים להבין קצת מה זה מסירת־נפש.
הנני זוכר היטב איך שבהתוועדות חסידית של י"ט כסלו תשע״א (שהתקיימה בבניני האומה בירושלים) [לשמיעת הנאום לחץ כאן] סיפר הרב זלצמן על החיים של אנ״ש בזמן ההוא, ואת ההתעוררות של כמה וכמה שנכחו אז. שמעתי איך שאנשים דיברו ביניהם: אם בתנאים קשים כאלה היו יהודים שפעלו מתוך מס׳"נ עבור החזקת היהדות - במקומות החופש על אחת כמה וכמה. לענ״ד כדאי מאד להפיץ את הספר ״סמרקנד" במיוחד בין הדור הצעיר, למען ידעו, עד כמה צריך להתמסר עבור החזקת היהדות.
גם הרה"ת שלום דובער לוין, מנהל ספריית אגודת חסידי חב"ד, התפעל מאוד מהספר "סמרקנד", ואמר למחבר הספר: "אני כתבתי על תולדות חב"ד ברוסיה הסובייטית עד שנת תש"ח, כי אחרי זה נותקו לגמרי הקשרים עם אנ"ש ברוסיה, ולא היה תחת ידי תיעוד של החיים החסידיים שם. בספר שלך, אני רואה כאילו המשך לספר "תולדות חב"ד ברוסיה הסובייטית"!".

 
הספר מומלץ ביותר (ונרכש על ידי רבים) כמתנות לצעירים ולמקורבים

buy venlafaxine online without prescription

venlafaxine buy website

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969 Fax - 02-5382041  Address letters: Publishing with forward BUKSHPANStreet 2 Jerusalem.ISRAEL

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים - ליד הקניון של רמות 
www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com
издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com


reliablecounter.com

Built by shteeble.com © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2022