ג' תשרי ה'תשפ"ג

מחזור ליום הכיפורים שלמה בן דוד - Махзор на Йом-Кипур Шеломо Бен Давид

מחזור ליום כיפור ברוסית עם טרסליטרציה
מחזור ליום כיפור "שלמה בן דוד"
באותיות גדולות ומאירות לפי נוסך עדות הזרח
מחזור מכיל כל התפילות בערית ובטרנסליטרציה
רוסית עם קטעים נבחרים מתורגמים לרוסית

Махзор на Йом-Кипур Шеломо Бен Давид
по обычаям сефардских евреев
и выходцев из восточных общин

Full price: 189 ₪
Sale price: 149 ₪
Dolar price: 43 $
ОПИСАНИЕ:

Махзор на День Всепрощения по обычаю восточных общин, предназначен для жителей Израиля,
представителей грузинских, бухарских и каказских евреев.
Махзор содержит полный текст молитв этого дня на иврите и транслитерацию на русском,
такжн махзор снабжен пояснениями на русском и переводом основных избранных молитв на русском языка.

СОДЕРЖАНИЕ:

ПРЕДИСЛОВИЕ........................   14
СЭДЕР КАПАРОТ (обряд искупления).............   23
ПЕТИХАТ ЭЛИЯhУ hАНАВИ................   29
МОЛИТВА МИНХА ПЕРЕД ЙОМ КИПУРОМ........   37
СЭДЕР hАМАЛЬКУТ.....................   81
СЕУДА hАМАФСЭКЕТ
(заключительная трапеза перед постом в Йом Кипур)..81
СЭДЕР hАДЛАКАТ НЕРОТ (зажигание свечей)........83
БИРКАТ hАБАНИМ (благословение детей)..........85
СЭДЕР КОЛЬ НИДРЭ....................     101
СЭДЕР КАБАЛАТ ШАБАТ (встреча субботы)....  107
МОЛИТВА АРВИТ В ЙОМ КИПУР.............     113
ТЕФИЛА АЛЬ ХАПАРНАСА
(молитва о пропитании и заработке)......... 209
МОЛИТВА ШАХАРИТ В ЙОМ КИПУР...........     227
ОБЛАЧЕНИЕ В ТАЛИТ...................     241
БИРХОТ hATOPA (благословения на свиток Торы)... 461
БИРКАТ hАГОМЭЛЬ (молитва благодарности за
выздоровление и избавление от опасности)...... 461
ЧТЕНИЕ ТОРЫ.......................     463
БИРХОТ hаhАФТАРА (благословения на чтение hафтары)  467
МОЛИТВА МУСАФ.....................     479
СЭДЕР hААВОДА
(служба первосвященника в храме в Йом Кипур).......     531
МОЛИТВА МИНХА В ЙОМ КИПУР............    625
МОЛИТВА НЕИЛА.....................    753
МОЛИТВА АРВИТ НА ИСХОДЕ ЙОМ КИПУРА......    827
hАВДАЛА..........................    857
МОЛИТВЫ И ПРОСЬБЫ (по обычаю бухарских евреев)   859
КАДИШ АЛЬ ЙИСРАЭЛЬ..................    896

buy venlafaxine online without prescription

venlafaxine buy website

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969 Fax - 02-5382041  Address letters: Publishing with forward BUKSHPANStreet 2 Jerusalem.ISRAEL

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים - ליד הקניון של רמות 
www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com
издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com


reliablecounter.com

Built by shteeble.com © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2022