י"א סיון ה'תשפ"ד

ספר התודעה - Книга нашего наследия - Рав Элияу Ки Тов

ספר התודעה. 
מהדורה חדשה בשני כרכים.
חדש יבוא מיוחד
 Книга нашего наследия
Новое издание в двух томах

אליהו כי טוב

מחיר מלא: 300 ₪
מחיר מבצע: 249 ₪
מחיר בדולר: 69 $

מק"ט: 978-593273-392-9

 Книга нашего наследия      Рав  Элияу Ки Тов

 Книга нашего наследия - это всеобъемлющая энциклопедия еврейской жизни и традиционной духовности. Автор, выдающийся мыслитель и знаменитый популяризатор еврейских ценностей, в самой доступной форме знакомит читателей с интеллектуальными и духовными богатствами, кроющимися за понятиями еврейского календаря, его праздниками и особыми датами.


Подробное изложение законов и обычаев праздников, описание их происхождения и философских и мистических идей, связанных с еврейским годовым циклом, тексты классических еврейских источников, обращение к фольклору и юмору, делают "Книгу нашего наследия" неисчерпаемым источником знаний об иудаизме, обычаях и традициях народа. Сефер Гатодаа - книга не только полезная и практичная, но и по- настоящему интересная и увлекательная. Не случайно она стала книгой для семейного чтения в еврейских домах, где говорят на разных языках и придерживаются различных обычаев, и важнейшим учебным пособием в школах разного уровня, и синагогах и еврейских общинах.

 
Благословение месяца
В последнюю субботу перед новомесячьем, сразу после чтения Торы (и до молитвы Мусаф) в синагогах торжественно объявляют о приближении нового месяца. При этом сообщается день его наступления, а также читается специальная молитва.
Обычай благословлять в субботу в синагоге наступающий месяц утвердился во всех общинах Израиля. Делают это для того, чтобы весь народ (ведь по субботам в синагогах собираются и те, кто не имеет возможности посещать их в будние дни) знал, когда на следующей неделе предстоит читать молитвы, посвященные Рош Ходеш, и когда женщинам следует воздерживаться от некоторых видов работы.
Кроме того, этот обычай напоминает о временах, когда мудрецы торжественно объявляли о начале нового месяца, освящая его в соответствии с показаниями свидетелей.
В те времена освящение месяца было очень важным событием. Старейшины Сангедрина, мудрецы и именитые жители Иерусалима собирались в ожидании свидетелей. Когда те появлялись, их свидетельство подвергались тщательной проверке. Если оно принималось, то провозглашалось начало нового месяца. При этом над стаканом вина произносились три благословения.
Вначале произносилось обычное благословение на вино.
Затем произносилось второе благословение: «Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь Вселенной, который раскрыл [нам] тайну обновления луны, сообщил и преподал нам сроки новомесячий и праздников, выбрал мудрецов, устанавливающих времена... Благословен Ты, Г-сподь, освящающий Израиль и новомесячья». И далее: «Благодарите Б-га, ибо Он добр!»
После этого произносилось третье благословение: «Пророк Элиягу скоро придет к нам, скоро вырастет Царь-Машиах. Как мы радуемся теперь в Иерусалиме, в Храме – так пусть умножатся радостные дни в Израиле и мудрецы, изучающие Тору. Новый месяц освящен! Освящен согласно Торе, согласно Галахе, освящен на Небесах, освящен на земле! Благословен Ты, Г-сподь, освящаемый в Сионе, освящаемый в Иерусалиме, освящаемый во всем Израиле, освящаемый устами наших учителей, освящаемый в домах собраний!» И далее: «Благодарите Б-га, ибо Он добр». (Трактат Софрим, 19)
Заповедь освящения месяца была первой заповедью, полученной Израилем во время Исхода из Египта. От ее исполнения зависели даты праздников и множество связанных с ними заповедей, поэтому мудрецы исполняли ее с особой радостью и старанием.
Сегодня, когда у нас нет Сангедрина, который мог бы освящать новомесячья и устанавливать високосные годы, мудрецы установили обычай, напоминающий нам об этих заповедях.

lexapro and weed safe

lexapro and weed good click here lexapro and weed effects

venlafaxine alcohol interaction

venlafaxine alcohol

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул.  иерусалим, ул. Зархи 25
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).
www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]
YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969  Address letters: Zarhi str. 25  Jerusalem ISRAEL.

הצהרת נגישות 

עיצוב ובניה שטיבל.קום © כל הזכויות שמורות ל - yahad.org אין לעשות שימוש בשום תוכן או תמונה ללא אישור בכתב. 2004 - 2024 ©