ט"ו חשון ה'תשפ"ב
 

אגרות הרבי על חינוך - Письма о воспитании

אגרות הרבי על חינוך - Письма о воспитании

ליקוט אגרות הרבי העוסקים בחינוך

כריכה קשה

מחיר מלא: 90 ₪
מחיר מבצע: 69 ₪

Любавический Ребе первым из еврейских духовных лидеров пришел к идее широкого распространения знаний об иудаизме. Советы и рекомендации, которые ребе давал в своих частных посланиях, не только актуальны, но служат практическим руководством к действию. Эпиграфом к настоящему изданию могли бы стать слова пророка Моше, который перед дарованием Торы ответил Всевышнему, спрашивавшему его, кто поручится за то, что евреи станут изучать Тору: "Наши дети будут нашими поручителями!". С тех пор евреи несут ответственность за то, чтобы дети изучали Тору и получали еврейское воспитание. Никто не свободен от этих обязанностей. "Пока есть хотя бы один еврейский ребенок, - писал ребе, - не получающий настоящего еврейского воспитания, считается, что община не исполнила своего долга. Наша эпоха - самая благоприятная для еврейского образования. В современном мире, где царит хаос и утрачены традиционные ценности, родители все больше осознают насущную необходимость еврейского образования. тора и заповеди - неотъемлемая часть того, что составляет основу личности еврея".

 

Седьмой Любавический Ребе, р. Менахем-Мендель Шнеерсон не оставил после себя специальных трактатов о еврейском образовании и воспитании. Только тексты его многочисленных писем и выступлений, сохраненные и изданные хасидами, — источник, позволяющий реконструировать педагогическую философию последнего главы Хабада. За редким исключением, в своей переписке р. Шнеерсон не использовал специфическую каббалистическую или хасидскую терминологию, малопонятную неспециалисту. Большинство писем р. Шнеерсона написаны достаточно ясно, чтобы донести основную мысль и не допустить разночтений, и это делает их самым удобным источником для реконструкции.

lexapro and weed safe

lexapro and weed good click here lexapro and weed effects

venlafaxine alcohol interaction

venlafaxine alcohol

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,

продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.
телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

עיצוב ובניה שטיבל.קום © כל הזכויות שמורות ל - yahad.org אין לעשות שימוש בשום תוכן או תמונה ללא אישור בכתב. 2004 - 2020