י"א סיון ה'תשפ"ד

אגרות הרבי על חינוך - Письма о воспитании

אגרות הרבי על חינוך - Письма о воспитании

ליקוט אגרות הרבי העוסקים בחינוך

כריכה קשה

מחיר מלא: 90 ₪
מחיר מבצע: 69 ₪
מחיר בדולר: 19 $

Любавический Ребе первым из еврейских духовных лидеров пришел к идее широкого распространения знаний об иудаизме. Советы и рекомендации, которые ребе давал в своих частных посланиях, не только актуальны, но служат практическим руководством к действию. Эпиграфом к настоящему изданию могли бы стать слова пророка Моше, который перед дарованием Торы ответил Всевышнему, спрашивавшему его, кто поручится за то, что евреи станут изучать Тору: "Наши дети будут нашими поручителями!". С тех пор евреи несут ответственность за то, чтобы дети изучали Тору и получали еврейское воспитание. Никто не свободен от этих обязанностей. "Пока есть хотя бы один еврейский ребенок, - писал ребе, - не получающий настоящего еврейского воспитания, считается, что община не исполнила своего долга. Наша эпоха - самая благоприятная для еврейского образования. В современном мире, где царит хаос и утрачены традиционные ценности, родители все больше осознают насущную необходимость еврейского образования. тора и заповеди - неотъемлемая часть того, что составляет основу личности еврея".

 

Седьмой Любавический Ребе, р. Менахем-Мендель Шнеерсон не оставил после себя специальных трактатов о еврейском образовании и воспитании. Только тексты его многочисленных писем и выступлений, сохраненные и изданные хасидами, — источник, позволяющий реконструировать педагогическую философию последнего главы Хабада. За редким исключением, в своей переписке р. Шнеерсон не использовал специфическую каббалистическую или хасидскую терминологию, малопонятную неспециалисту. Большинство писем р. Шнеерсона написаны достаточно ясно, чтобы донести основную мысль и не допустить разночтений, и это делает их самым удобным источником для реконструкции.

lexapro and weed safe

lexapro and weed good click here lexapro and weed effects

venlafaxine alcohol interaction

venlafaxine alcohol

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул.  иерусалим, ул. Зархи 25
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).
www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]
YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969  Address letters: Zarhi str. 25  Jerusalem ISRAEL.

הצהרת נגישות 

עיצוב ובניה שטיבל.קום © כל הזכויות שמורות ל - yahad.org אין לעשות שימוש בשום תוכן או תמונה ללא אישור בכתב. 2004 - 2024 ©