י"א סיון ה'תשפ"ד

מעינות הקבלה הלוריאנית - У истоков лурианской Кабалы

У истоков лурианской Кабалы
מעינות הקבלה הלוריאנית.
על קבלת האריז"ל
כריכה קשה

א. קיי

מחיר מלא: 110 ₪
מחיר מבצע: 95 ₪
מחיר בדולר: 27 $
У истоков Лурианской Каббалы, Э. Кей. В книге описывается развитие кабалистического учения в исторической перспективе, при этом акцент  поставлен на содержащихся в этом учении советах и наставлениях человеку в его усилиях усовершенствовать свой внутренний мир. тв. пер., больш. формат, 214 стр.
 
.Эстер Кей. У истоков лурианской Кабалы. Цфат, XVI век.
 
      «Может быть, мы стали и разумнее. Скромный пример этого – наш интерес к тому, что думали кабалисты» (Хорхе Луис Борхес)
 
     Раби Ицхак Лурия Ашкенази, известный как Ари, был личностью поистине уникальной. Немного было в истории таких, кто, подобно ему, оказывал сильное и непрекращающееся влияние на десятки тысяч людей, питавших к нему безграничное уважение. Революционные открытия, сделанные им в тайной части Учения – Кабале - повлекли за собой пересмотр системы духовных ценностей иудаизма. Их можно сравнить с научными открытиями ХIХ-ХХ веков, изменившими жизнь планеты.
     Величие этого человека не ограничивалось его мудростью и ученостью, но проявлялось и в самом малом. Книга «У истоков лурианской Кабалы» рассказывает о его необычных советах обращавшимся за помощью людям, упоминает о любви Ари к животным, о том, как он избегал причинения страданий насекомым, о его отношении к растениям.
     В книге содержится повествование о сложных путях, что переплели судьбы Ари и главного его ученика раби Хаима Виталя. Автор рассматривает влияние Ари на дальнейшее развитие еврейской мистической и хасидской мысли вплоть до нашего времени. В приложении перечислены главные звенья  цепи, по которой учение Кабалы передавалось от Адама до наших дней. Мистический дух книги отражен в замечательных   иллюстрациях. Кроме того, здесь вы увидите фотографии кладбища в Цфате и могилы Ари. Все это, как сказано в предисловии, должно помочь читателю «ощутить атмосферу высших тайн, в которой существовали герои книги».
 

lexapro and weed safe

lexapro and weed good click here lexapro and weed effects

venlafaxine alcohol interaction

venlafaxine alcohol

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул.  иерусалим, ул. Зархи 25
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).
www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]
YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969  Address letters: Zarhi str. 25  Jerusalem ISRAEL.

הצהרת נגישות 

עיצוב ובניה שטיבל.קום © כל הזכויות שמורות ל - yahad.org אין לעשות שימוש בשום תוכן או תמונה ללא אישור בכתב. 2004 - 2024 ©