י"א סיון ה'תשפ"ד

חדש ויחודי - ספר בדרכי החסידים

בימים הסמוכים לג' תמוז התשע"ה. ולאחר עמל ועבודה מאומצת של  צוות מתלמידיו של ה"חויזר" הגאון החסיד הרב יואל כהן 
יוצא לאור ספר מיוחד ומרתק העוסק בעולמם הרוחני של מחונכי ישיבת תומכי תמימים ליובאויטש לדורותיה
"בדרכי החסידים" 
ספר זה מיועד לאלפי התמימים בוגרי "קבוצה", אשר ישמחו בו כמוצא שלל רב.
אספקת הספר תחל לאחר כ"ה תמוז 

תוכן ומבוא לחץ כאן 

לחץ כאן לפרק אודות מהות ההתקשרות לרבי כיום
 

מחיר מלא: 69 ₪
מחיר מבצע: 52 ₪
מחיר בדולר: 15 $
בשבח והודיה לה', הננו מוציאים לאור את הספר 'בדרכי החסידים' הכולל
רעיונות, סיפורים ופנינים ששמענו מאת הרב יואל שי' כהן, ה'חוזר' הראשי של
כ"ק אדמו"ר זי"ע, בעת התוועדויותיו ושיעוריו.
התוועדויותיו של ר' יואל נודעו לשם דבר. תלמידיו הרבים במשך עשרות
השנים, זוכרים את ההתוועדויות כמלאות תוכן חסידותי עמוק, אשר הדרישה
העיקרית הנשמעת בהן לכל אורך הדרך היא - התקשרות פנימית לרבי, נטולת
'חיצוניות' וחדורת התבטלות מוחלטת אליו, יחד עם הכרה עמוקה ופנימית
במשמעותה של התקשרות זו, בזכות הגדולה שלנו - חסידי ה'דור השביעי' -
ובאחריות העצומה המונחת עלינו.
התוועדויות אלו עוסקות גם בהסברת דרכי החסידות ואורחות החסידים, והן
מלוות בסיפורים על חייהם של גדולי חסידי חב"ד בדורות הקודמים, בפרט בדור
הקודם, שהיו מסורים לחלוטין לעבודת החסידות, כל אחד לפי עניינו וערכו
ובהתאם לסגנונו המיוחד, וכל תוכן חייהם היה שזור בדביקות פנימית אל הרבי.
כידוע, ר' יואל שי' הוא בנו של הרה"ת ר' רפאל נחמן (פאליע) הכהן, שהיה
בעצמו 'תמים' בישיבת תומכי־תמימים בליובאוויטש, וזכה להכיר מקרוב את
ה'תמימים' המובחרים, האריות שבחבורה, בעלי 'השכלה' ובעלי 'עבודה'
המופלגים; כמו־כן ר' יואל גדל והתחנך בצעירותו בין תלמידי־התמימים בקהילת
ליובאוויטש בתל־אביב של שנות השי"נים הראשונות, והתבשם מהאווירה
החסידית סביב החסידים המפורסמים שהתגוררו בעיר בתקופה זו.
ר' יואל גם אוצר בזכרונו אוצר גדול של סיפורים ופנינים מאירועים שונים
שהתרחשו בבית חיינו במשך כל שנות נשיאותו של הרבי, ועובדות שונות אודות
משפחת בית רבי.
 
 יש לציין, שלעיתים רבות בין משתתפי ההתוועדויות נוכחים אנשים שאינם
נמנים על דגל אנ"ש חסידי חב"ד, ועל כן הנושאים והסיפורים מוצגים בהן עם
תוספת הסברה מפורטת ומורחבת, למען יובנו הדברים לכל שומע.
אשר על כן, ראינו לקבץ חלק גדול מנושאים וסיפורים אלה, שנרשמו על־
ידינו במשך השנים; לסדרם לפי נושאים ולהציגם ערוכים עלי ספר, למען יוכלו
ליהנות מהם אלפי התלמידים כ"י, בעבר, בהווה ובעתיד.
 
הספר נחלק לשישה חלקים:
א - בדרכי החסידות - חלק זה עוסק בשני תחומים יסודיים בדרכי החסידות:
עניין ההתקשרות לרבי, ועניין ביטול היש.
ב -  זיכרונות מימי בראשית - סיפורים ותיאורים מהתקופה שלאחר הסתלקות
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ.
ג - ניצוצות אור מבית חיינו - אוצר סיפורים ועובדות על הרבי, בליווי תיאורי
רקע לסיפורים והסברתם.
ד -  פנינים מבית הרב - סיפורים על משפחת בית רבי.
ה -  בעקבות החסידים - סיפורים ופנינים מחייהם של כמה מגדולי החסידים
בדור הקודם.
ו - חיים חסידיים - תיאור החיים החסידיים ברמת־גן ותל־אביב בתחילת שנות
השי"נים.
 
עריכת הדברים לדפוס נעשתה על־ידי הרב לוי יצחק שי' קירשנבאום,
והרב אליהו שי' קירשנבאום - עורך ראשי.
סייע בעריכה - הרב יוסף שי' דמיכובסקי,
מנהל הו"ל 'יחד', אשר יזם את הוצאתו לאור של ספר זה.
הגהת הספר נעשתה על־ידי הרב אברהם שי' וולף.
 
וזאת למודעי: על־אף שר' יואל שי' הסכים לרעיון הוצאת הספר בכללותו
ונתן את רשותו להדפסת הדברים, מכל מקום, הדברים לא הוגהו על־ידו כראוי
והם על אחריות חברי המערכת בלבד.
 
תודתנו נתונה להרב דוד שי' אולידורט, חבר הנהלת קה"ת,
להרב חיים שאול שי' ברוק, מנהל ועד הנחות בלה"ק,
ולהרב מאיר שי' זרחי, שליח כ"ק אדמו"ר 
בבוסטון,
אשר תמכו, סייעו ועזרו רבות בעריכת והוצאת ספר זה לאור.
כמו־כן ברצוננו להודות לכמה תלמידים נוספים שנעזרנו ברשימותיהם לשם
עריכת הספר, ומהם:
הרב מנחם מענדל שי' אשכנזי
 הרב ברוך שי' בלוי.
הרבלוי יצחק שי' ברוק
הרב דובער שי' ירוסלבסקי
 הרב אלימלך שי' מרילוס
הרב 
מרדכי שי' סקרדר.
הת' מנחם מענדל שי' נוטיק
והת' יהודה שי' פלמן
 
ספר זה יוצא לאור לכבוד יום הבר־מצווה של הת' אליעזר שי', בנו של ידידנו
היקר הרה"ת ר' מנחם מענדל שעפטיל שי' סקרדר, הרוח החיה העומדת מאחורי
הבאתו לאור עולם של ספר זה, אשר הודות לתרומתו הנדיבה מתאפשרת ההוצאה
לאור בהידור רב.
יהי רצון מהשי"ת, שהוא ורעייתו לאה תחי',
יחד עם הוריהם
הרה"ת ר' דוד גבריאל שי' ורעייתו ליבא גיטל תחי' סקרדר,
והרה"ת ר' יוסף יצחק שי' ורעייתו 
רחל תחי' חיטריק,
יראו נחת חסידותי מכל יוצאי חלציהם שי', לאורך ימים ושנים
טובות, ויצליחו בכל מעשי ידיהם.
בברכה ,
המערכת
תמוז ה'תשע"ה
שנת השמיטה - שבת לה
(מתוך ה'פתח דבר' של הספר)

lexapro and weed safe

lexapro and weed good click here lexapro and weed effects

venlafaxine alcohol interaction

venlafaxine alcohol

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул.  иерусалим, ул. Зархи 25
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).
www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]
YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969  Address letters: Zarhi str. 25  Jerusalem ISRAEL.

הצהרת נגישות 

עיצוב ובניה שטיבל.קום © כל הזכויות שמורות ל - yahad.org אין לעשות שימוש בשום תוכן או תמונה ללא אישור בכתב. 2004 - 2024 ©