ט' תמוז ה'תשפ"ד

Излияние души - השתפכות הנפש

Излияние души השתפכות הנפש
Книга говорит о важнейших способах приближения ко Всевышнему – молитве в уединении, своими словами, а также о чтении Теилим. Книга является подборкой из важнейших трудов раби Нахмана и его ученика раби Натана.

מחיר מלא: 79 ₪
מחיר מבצע: 69 ₪
מחיר בדולר: 19 $


ОПИСАНИЕ

Книга составлена на основе книг р. Нахмана из Брацлава “Ликутей Моѓаран” и “Ликутей ѓалахот” и посвящена тому, как следует молиться

Примечание переводчиков:

При переводе мы старались быть максимально точными и не отклоняться, по возможности, от смысла слов и духа оригинала. К сведению читателей: в нескольких местах книги, где основной смысл уже объяснен, а понимание продолжения требует глубокого знания святого языка и множества каббалистических понятий, продолжение не приводится.

Как пользоваться этой книгой

1)  Эта книга, как упомянуто выше, является подборкой фрагментов из трудов раби Нахмана и его ученика раби Натана, поэтому мы постарались дать каждому отрывку подходящий заголовок, чтобы читателю было легче ориентироваться в содержании книги.
2)  В книге приводится множество понятий, связанных с разными сторонами изучения Торы: Письменной Торы и Устной, Алахи и Каббалы. Поэтому в конце книги приведен словарь, поясняющий те понятия, которые не употребляются в обычном лексиконе.
3) Для пояснения понятий, которые встречаются только один раз, а также в местах, где может быть неверно понят смысл сказанного, добавлены примечания.

СОДЕРЖАНИЕ

О раби Нахмане и его учении
Одеяло страха
Как пользоваться этой книгой
Введение
Как наш учитель раби Нахман из Браслава совершал уединение
Предисловие
Значение молитвы в словах наших мудрецов
Отрывки из книги «Ликутей Моаран»
1.  Как удостоиться раскаяния?
2.  Наивысший уровень
3.  Что мешает человеку заплакать в молитве?
4. Одно-единственное слово
5. Спастись от разбойников
6. Слово - раскрытие души
7.  Наивысший уровень уединения
8. Как стать Б-гобоязненным человеком?
9. Не давать Ему покоя
10. Самоощущение во время молитвы
11.  Простые виды служения
12. Основное обвинение
13.  Главное в молитве
14.  Преодоление тяжести
15.  Важность места
16.  Найти себя в молитве
17. «Дети вы Г-споду, Б-гу вашему, и т.д.»
18. Связь радости с молитвой 
19-21. Сокрушенность = грусть? 
22. Спокойно поразмышлять
23.  Уединение царя Давида
24.  Победить Всевышнею!
25.  Предотвращение приговоров
26.  Хорошие новости
27.  Посох уверенности
28.  Молитва с травами
29.  Опасность этою мира
30. «Из чрева преисподней»
31. Два исправления еврея
32. «Запуганные и перепуганные»
33.  Как подобает стремиться ко Всевышнему?
34.  В состоянии разбитою сердца...
35.  Герой и наугиновая перегородка
36.  О чем нужно молиться?
37.  Каменное сердце
38. Сто седьмой псалом
39.  Место для уединения
40.  Голосом гонкой тишины
41.  В кредит
42.  Молитва еврея-преступника
43.  Райское наслаждение
44.  Свобода выбора
45.  Сделан, новое начинание
46. «Хороший еврей»
47.  Подготовка к уединению
48.  Молот слова
49.  Иудейские войны
50.  Выйти из духовного мрака
51. «Добр Г-сподь во всем...»
52.  На тему о страхах
53.  Удовольствие Всевышнего
54. От открытого - к скрытому
55. Святая смелость
56. Стать «живой душой»
57.  Стыд сердца
58. Света тфилин
59. «Бодрствующий ночью...»
60.  Искать хороший дух
61.  Прямота сердца
62.  Мать с детьми
63.  Неверное уединение
64.  Удостоиться духа святости
65.  Нельзя настаивать
66.  Беседа со Шхиной?!
67. «Ой, .мне!»
68. «Из беды воззвал я...»
69.  Не упасть духом
70. «Горячо внутри у меня сердце...»
71.  Как спастись от посторонних мыслей Беседы об уединении из книги «Ликутей алахот»
72.  Быть упрямцем
73.  Бежать ко Всевышнему
74.  Молиться о молитве
75. «Вернитесь ко Мне» - «Верни нас к Тебе»
76. «Вспомнил я ночью Твое Имя, Г-сподь!»
77. Тщательно разыскивать истину
78.  Пробудить точку добра
79. «Близок Г-сподь к взывающим к Нему»
80. Сказать «спасибо» Творцу
81.  Превратить грех в заслугу!
82.  Неизвестный орлу путь
83.  Святой протест
84.  Создать молитву из Торы
85.  Полное раскаяние
86.  Последнее избавление
87.  Остаться в святости
88.  Обман
89.  Постичь сокрытое
90. Смягчить обвинения
91. Не отклониться
92.  Первенец молитвы
93.  Вопрос о свободе выбора
94. Удостоиться огненных слов
95. Вечная победа
96.  Помнить устами
97. Жертва бедняка
98.  Не молчи!
99.  Контакт с помощью мелодии
100. Все к добру, но молись!
101.  Ключ к избавлению
102. Смягчение суда
Отрывки из книги «Ликутей алахот», основанные на уроках 73 и 25 из второй части книги «Ликутей Моаран» 
Словарь понятий


 

lexapro and weed safe

lexapro and weed good click here lexapro and weed effects

venlafaxine alcohol interaction

venlafaxine alcohol

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул.  иерусалим, ул. Зархи 25
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).
www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]
YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969  Address letters: Zarhi str. 25  Jerusalem ISRAEL.

הצהרת נגישות 

עיצוב ובניה שטיבל.קום © כל הזכויות שמורות ל - yahad.org אין לעשות שימוש בשום תוכן או תמונה ללא אישור בכתב. 2004 - 2024 ©