י"ז תמוז ה'תשפ"ד

מחזורים לר"ה וליו"כ אשכנז עם תעתיק פונטי - Махзор "Врата раскаяния" с транслитерацией на Рош а-Шана и Йом Кипур. 2 Тома

מחזור ב 2 כרכים
לראש השנה וליום כיפור

פורמט גדול. נוסח אשכנז
עם תירגום לרוסית וטרסליטרציה

Большой формат
Обложка: мягкая
Формат: 14x7x21
Страниц: 1284

 

Маханаим

מחיר מלא: 360 ₪
מחיר מבצע: 300 ₪
מחיר בדולר: 83 $

מק"ט: 932-242-827-0

ОПИСАНИЕ:


Махзор "Врата раскаяния", в котором, кроме перевода, пояснений и комментариев дана также и русская транслитерация текстов всех молитв, что помогает тем, кому еще трудно читать на иврите, молиться вместе со всеми.

Рош Ьа-Шана и Йом Кипур - это дни, когда даже далекие от традиций своего народа евреи приходят в синагогу, стремясь почувствовать себя составной частью еврейского народа, принять участие в общественной молитве, осо-знать свою причастность к нашему древнему наследию. Но если для одних это посещение синагоги становится глубоким, очищающим духовным пере-живанием, для других оно порой омрачается чувством неловкости и даже смятением, охватывающим их при попытке разобраться в непростых текстах праздничного молитвенника - Махзора.

Трудно почувствовать себя частью общины, когда люди вокруг произно-сят непонятные слова и выполняют действия, которые так хорошо знакомы им, но могут выглядеть совсем странно в глазах человека, не получившего традиционного воспитания; еще труднее пытаться сделать это вместе с ними.

Махзор «Врата раскаяния» призван облегчить русскоязычному еврею эту задачу. Все тексты в нем переведены на русский язык и снабжены трансли-терапией. В Махзоре даны четкие пояснения и графические символы, благо-даря которым легко сориентироваться, понять, какой текст читается в дан-ный момент, когда следует сесть, а когда - встать, какие вставки читаются в случае, когда Праздник выпадает на тот или иной день недели и т. д. Транс-литерация текстов всех молитв поможет тем, кому еще трудно читать на иврите, молиться вместе со всеми. Комментарии к Махзору помогут читате-лю понять ответы на вопросы о смысле молитв, их происхождении и т. п.

Махзор включает в себя также ряд статей, рассказывающих о праздниках Рош Ьа-Шана и Йом Кипур, их законах и обычаях, их основных идеях, их философии. Эти статьи составлены специально для русскоязычного читате-ля: они основаны на классических еврейских источниках, но излагают их на современном языке, пользуясь системой понятий, близкой и доступной не-знакомому с традицией читателю. Среди статей - перевод работ крупного еврейского мыслителя современности Раби И. Д. Соловейчика, отрывок из произведения лауреата Нобелевской премии Ш. Й. Агнона и многое другое. Книга содержит также подробный комментарий к отрывкам из ТаНаХа, чи-таемым в Рош Ьа-Шана (Жертвоприношение Ицхака) и в Йом Кипур (Книга Ионы).

При работе над данным Махзором мы использовали опыт, накопленный нами при работе над Сидуром «Шаарей Тфила» («Врага Молитвы»), При переводе молитв был использован, с любезного разрешения авторов, Сидур с переводом, выпущенный издательством «Шамир» (перевод М. Шнейдера), а также переводы, сделанные|Натаном Файнгольдом!.

Мы благодарны раву|Ханану Порату|, который был инициатором создания современного издания Махзора на Рош Ьа-Шана и Йом Кипур на русском языке, раву Натану Драйфусу и фонду Люсьен и Рейн Блох из Швейцарии, оказавшим нам существенную поддержку на начальном этапе работы; госпо-дину |Бернарду Хохштейну|за его поддержку, а также Иерусалимскому цен-тру Бейт Мораша.

 

lexapro and weed safe

lexapro and weed good click here lexapro and weed effects

venlafaxine alcohol interaction

venlafaxine alcohol

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул.  иерусалим, ул. Зархи 25
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).
www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]
YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969  Address letters: Zarhi str. 25  Jerusalem ISRAEL.

הצהרת נגישות 

עיצוב ובניה שטיבל.קום © כל הזכויות שמורות ל - yahad.org אין לעשות שימוש בשום תוכן או תמונה ללא אישור בכתב. 2004 - 2024 ©