ט' תמוז ה'תשפ"ד

מבוא לתלמוד - גמרא - ВВЕДЕНИЕ В ТАЛМУД. ВВЕДЕНИЕ В ТАЛМУД. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ.

מחיר מלא: 250 ₪
מחיר מבצע: 199 ₪
מחיר בדולר: 55 $

Настоящая книга представляет собой практическое и теоретическое пособие для изучения Талмуда. Это первая книга из серии изданий, посвященных переводу Талмуда и комментариям к нему.

Талмуд - одна из основ еврейской культуры. Вместе с тем он на протяжении тысячелетий оказывал и продолжает оказывать огромное влияние на мировую культуру: идеи Талмуда прослеживаются в христианстве, исламе, а также во многих течениях современной философии. Изучение же самого Талмуда как книги чрезвычайно сложной требует очень высокого уровня развития интеллекта, и поэтому он был доступен лишь немногим.

«Введение в Талмуд» - первая попытка помочь русскоязычному читателю ознакомиться с этим важным и не известным ему в оригинале источниом.

Издание книги в России стало возможным в результате глубоких изменений, происшедших в последние годы в бывшем Советском Союзе и позволивших претворить в жизнь самые смелые мечты. Мне посчастливилось быть участником этих перемен, особенно в области еврейской жизни и культуры, и я верю, что, несмотря на все трудности и проблемы сегодняшней жизни, будущее оправдает наши надежды.

Я уверен, что эта книга позволит читателям-евреям лучше узнать самих себя, постичь свои духовные и культурные корни и, кроме того, даст возможность всем русскоязычным читателям познакомиться с далекой и одновременно близкой культурой и таким образом обогатить свое понимание культуры в целом.

С глубоким уважением и надеждой раввин Адин Эвен-Исраэль (Штейнзальц)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ: СУЩНОСТЬ ТАЛМУДА
ИСТОРИЧЕСКИЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФОН
СТРУКТУРА ТАЛМУДА
АРАМЕЙСКИЙ ЯЗЫК
ПРАВИЛА ДЛЯ ИЗУЧАЮЩЕГО ТАЛМУД
ПРАВИЛА ПРОЧТЕНИЯ МИШНЫ И ЕЕ ЯЗЫК
ТЕРМИНОЛОГИЯ ТАЛМУДА
ПРАВИЛА, ПО КОТОРЫМ ЛОГИЧЕСКИ ВЫВОДЯТСЯ
ПОЛОЖЕНИЯ И КОНКРЕТНЫЕ ГАЛАХОТ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ ТЕКСТА ТОРЫ
ГАЛАХА. ПРИНЦИПЫ И ТЕРМИНЫ
МЕРЫ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ В ТАЛМУДЕ
ПРАВИЛА ВЫВОДА ГАЛАХИ
ШРИФТ РАШИ
СОКРАЩЕНИЯ
УКАЗАТЕЛЬ

lexapro and weed safe

lexapro and weed good click here lexapro and weed effects

venlafaxine alcohol interaction

venlafaxine alcohol

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул.  иерусалим, ул. Зархи 25
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).
www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]
YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969  Address letters: Zarhi str. 25  Jerusalem ISRAEL.

הצהרת נגישות 

עיצוב ובניה שטיבל.קום © כל הזכויות שמורות ל - yahad.org אין לעשות שימוש בשום תוכן או תמונה ללא אישור בכתב. 2004 - 2024 ©