ז' תמוז ה'תשפ"ד

שיחות וביאורים לפרשיות השבוע - Беседы о недельных главах Торы

שיחות רעיונות וביאורים לפרשיות השבוע.

ספר חובה בכל בית יהודי של דוברי רוסית.

ספר מעולה. פורמט גדול. כריכה קשה.

Беседы о недельных главах Торы

הרב אריה בן אפרים

מחיר מלא: 109 ₪
מחיר מבצע: 79 ₪
מחיר בדולר: 22 $

 

הספר מופץ בעולם כולו, ויצא ב5 מהדורות שונות. עד כהנמכרו למעלה מ 10,000 עותקים! 

הספר מיועד לציבור משכיל המעוניין להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו בתורה.

מבנה הספר הוא לפי סדר פרשיות השבוע, כאשר לכל אחת מ-54 פרשיות התורה מוגשות שלוש שיחות:

האחת בדרך הפשט, השניה על פי הדרש והשלישית ע"פ הקבלה והחסידות.

את הספר ערך הרב אריה לייב דמיחובסקי במשך שנים ארוכות. ומזה למעלה מ20 שנה הספר מהווה "נכס צאן ברזל" ליהודים  המבקשים לדעת את יסודות היהדות בשפה בהירה עשירה וקולחת.

В данное время организация «ХАМА» выпустила четвертое издание популярной книги «Беседы о недельных главах Торы» на русском языке. Книгу, которая с особой любовью была принята в дисапоре, составил и обработал рав Арье Лейб Демиховский, за плечами которго – опыт десятков лет написания книг по иудаизму на русском языке. Его перу принадлежат книги «Евреи и еврейство», «Справочник по иудаизму» (1200 понятий и терминов иудаизма), «Тора и духовное возрождение» и др.

К данному моменту продано свыше 10 000 экземпляров книги. Она предназначена для интеллигенции, заинтересованной в том, чтобы расширить и углубить свои познания в Торе. Книга построена в соответствии с недельными главами Торы, причем к каждой главе приводятся три беседы: одна – на уровне прямого понимания текста, другая – уровне аллегорий, третья – в соответствии с  каббалистическим и хасидским толкованиями.

 

המהדורה החדשה - 2012

Беседы о недельных главах Торы

рав Арье бен Эфраим
 

מהדורות שונות של הספר שיצאו לאור במהלך השנים

 

Более десяти лет назад организация Х.А.М.А. издала двухтомник «Тора и духовное возрождение» под общей редакцией Арье Бен-Эфраима. Во второй главе первого тома впервые на русском языке было дано краткое толкование всех 54 глав Пятикнижия.

Книга была принята читателями с большим интересом и получила высокую оценку специалистов по еврейской истории и философии с пожеланиями расширить тематику и комментарии на тему недельной главы Торы.

Предлагаемая Вам книга «Беседы на тему недельной главы Торы» – это и есть расширенное издание, которое с нетерпением ждут русско-говорящие евреи.

Начинающим книга поможет познать основы Торы, а тем, кто уже имеет некоторые знания по иудаизму – углубить их.

Комментарий к каждой главе Пятикнижия содержит три беседы, которые, в основном, включают:

- буквальное понимание текста;

- углубленный анализ структуры, особенностей и нюансов текста;

- аллегорический ассоциативный метод толкования, основанный на тайном мистическом учении – Кабале.

В основу настоящей книги положены статьи раввинов Б. РУБИНСОНА и И. ЗИЛЬБЕРА, опубликованные международным еврейским журналом «Алеф» в 1981 - 1990 годах. Основой же статей указанных авторов, разумеется, являются наши вечные источники: ТАНАХ, Талмуд, Мидраш, Кабала, учение о хасидизма.

Мы верим, что книга поможет приобщить русскоязычного читателя к изучению Торы, усилит в нем чувство связи с историей нашего народа и его истоками.

Выражаем нашу глубокую признательность известному раввину Шалому-Шломо Гилади, своими консультациями оказавшему нам неоценимую помощь в работе над книгой.

Тель-Авив
Адар 5755 (март 1995 г.)
Правление организации Х.А.М.А.

lexapro and weed safe

lexapro and weed good click here lexapro and weed effects

venlafaxine alcohol interaction

venlafaxine alcohol

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул.  иерусалим, ул. Зархи 25
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).
www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]
YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969  Address letters: Zarhi str. 25  Jerusalem ISRAEL.

הצהרת נגישות 

עיצוב ובניה שטיבל.קום © כל הזכויות שמורות ל - yahad.org אין לעשות שימוש בשום תוכן או תמונה ללא אישור בכתב. 2004 - 2024 ©