ט"ז תמוז ה'תשפ"ד

Суббота - день вечности

Суббота - день вечности

Формат: 12x1x17

Cтраниц: 58

Обложка: мягкая

 

Рав Арье Каплан

מחיר מלא: 29 ₪
מחיר מבצע: 20 ₪
מחיר בדולר: 6 $

ОПИСАНИЕ:Раби Каплан в кратце объясняет все связанное с Субботой: от духовности и святости субботы до самого понятия работы в субботу. Брошюра помогает не только ознакомиться, но и понять законы Субботы. Воспитывает чувство удовлетворености от соблюдения этого вечного дня. 

Фрагмент из брошюры:

Затем пророк Иеремия прямо убеждает народ ничего не носить в субботу. Он говорит (Иеремия 17, 21-22): "Берегите души ваши и не носите ноши в день субботний... и не выносите ноши из домов ваших в день субботний" (Вавилонский Талмуд, трактат Бейца 12а).
Этот вид запрета исключает ношение чего бы то ни было на улице. Даже такая простая вещь, как ключ или носовой платок, должны быть оставлены дома. И конечно, нельзя носить карманные издания книг, кошельки, сумки и ключи на цепочках. Носить вне дома можно только то, что служит как
одежда.
О том, насколько серьезен этот запрет и как строго необходимо его соблюдать, мы можем получить представление из следующего закона.
Если праздник Рош-Гашана приходится на субботу, то нельзя трубить в шофар. Это было установлено Сангедрином по очень интересной причине.
Предположим, что в какой-либо синагоге есть только один шофар и неожиданно оказывается, что он потерян или поврежден. Можно себе представить всеобщее смущение, — весь ритуал нарушен. Как можно в Рош-Гашана не услышать звук шофара? И как велико искушение принести шофар из соседней синагоги или откуда-нибудь из дома. Но это сопряжено с серьезнейшим нарушением субботы. Для того чтобы подобные проблемы не возникали, Сангедрин постановил никогда в субботу в шофар не трубить1.
Переносить вещи в доме в субботу разрешается. Запрет распространяется только на территории общественного пользования. Если речь идет о территории полу-общественной, раввинское право запрещает вносить на эту территорию и выносить с нее, если, конечно, нет эрува i.
Однако дух закона предполагает, что те вещи, в которых нет необходимости в субботу, нельзя переносить с места на место и внутри дома. Сангедрин определил, какие категории вещей должны считаться мукца — то, к чему нельзя даже прикасаться в субботу. В число их входят такие предметы, как палки и камни, а также то, чем запрещается пользоваться в субботу по назначению, — карандаши, свечи или деньги2.
По разным причинам Сангедрин санкционировал запрет всех форм покупки, продажи, торговли и других видов коммерческой деятельности.
Интересно заметить, что запрещение коммерческой деятельности — один из немногих запретов, упомянутых в Танахе. Так мы читаем (Нехе-мия 10, 32) : "И если народы земли [неевреи] принесут товары и любую пищу в день субботний на продажу, мы не возьмем у них ничего в субботу и в день священный".

lexapro and weed safe

lexapro and weed good click here lexapro and weed effects

venlafaxine alcohol interaction

venlafaxine alcohol

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул.  иерусалим, ул. Зархи 25
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).
www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]
YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969  Address letters: Zarhi str. 25  Jerusalem ISRAEL.

הצהרת נגישות 

עיצוב ובניה שטיבל.קום © כל הזכויות שמורות ל - yahad.org אין לעשות שימוש בשום תוכן או תמונה ללא אישור בכתב. 2004 - 2024 ©