כ"ג אב ה'תשפ"א
 

Михаэль Бейзер. Наше наследство: синагоги СНГ в прошлом и настоящем

Синагоги СНГ
в прошлом
и настоящем
Альбомный формат
Твердая обложка
Страниц: 174

מחיר מלא: 259 ₪
מחיר מבצע: 209 ₪
ОПИСАНИЕ:

Рецензируемая книга принадлежит перу доктора Иерусалимского университета, петербургского интеллигента, чьи труды по истории еврейской общины родного города получили всеобщее признание .

Сбор материалов по теме книги стал возможен благодаря сотрудничеству автора в программе Американского еврейского объединенного распределительного комитета (более известного в нашей стране под сокращенным названием “Джойнт”) по содействию реституции синагог, находящихся на территории СНГ: с 1991 г. (т. е. с открытия программы) в качестве консультанта, а с 1997 г. – в должности координатора программы реституции русского отделения Джойнта в Иерусалиме (с. 53–54). Надо полагать, что географические рамки, обозначенные в заглавии, обусловлены кругом источников, доступных автору по роду его работы в Джойнте, а не научными соображениями, так как обосновать радикальные историко-культурные различия между синагогами Литвы и Белоруссии, которыми пользовалась одна и та же этническая группа лытваков, либо увидеть разницу между культовыми зданиями бухарских евреев и их сородичей в Хорасане вряд ли кому-нибудь удастся. Автор и не ставит такой задачи: его цель, как видно по введению, – предать гласности результаты наблюдений над накопленным в Джойнте “обширным материалом о синагогах в виде архивных документов и справок, газетных вырезок, ходатайств и регистрационных документов общин, законодательных актов, постановлений органов власти, проектов реконструкции и ремонта, карт и планов, “полевых” отчетов сотрудников Джойнта, служебной переписки, протоколов семинаров по реституции общинной собственности.

   

 

lexapro and weed safe

lexapro and weed good click here lexapro and weed effects

venlafaxine alcohol interaction

venlafaxine alcohol

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,

продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.
телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

עיצוב ובניה שטיבל.קום © כל הזכויות שמורות ל - yahad.org אין לעשות שימוש בשום תוכן או תמונה ללא אישור בכתב. 2004 - 2020