ט"ו хешван ה'תשפ"ב
 

Махзор на Рош-гаШана. Нусах Гаари

Большой формат
Обложка: твердая
Формат: 16x3x24
Cтраниц: 434
 

Полная стоимость: 100 шек.
Стоимость по скидке: 70 шек.

Номер по каталогу: 965-293-042-3
 
   Махзор на Рош-гашана, составленный на основе обычаев, принятых в общинах, молящихся по сидуру раби Шнеура-Залмана из города Ляды (нусах Гаари).
 
     Махзор на иврите означает цикл, что-либо повторяющееся через определенный период. В средние века так называли полный сборник молитв на весь год. Позднее махзором стали называть собрание текстов праздничных молитв, содержащее обычно также описания праздничных обрядов, указания и правила их совершения. Отдельными книгами издаются: махзор для трех праздников, махзор для Рош-гашана, махзор для Йом-кипур. В ашкеназских общинах в последние века прослеживается четкое различие между сидуром и махзором: сидур - тексты ежедневных молитв, молитв для субботы и иногда для праздников, махзор же - обычно тексты молитв для Рош-Гашана и Йом-Кипур.
   Существенная деталь, отличающая махзор от сидура, - наличие текстов пиютим (букв.: поэтические произведения) - гимнов, поэм, которые поют и читают лишь во время общей молитвы в синагогах. Многие, даже далекие от религиозного образа жизни, люди в Рош-Гашана приходят в синагогу, чтобы принять участие в общей молитве, и приобретают для этого собственный махзор. Ведь Рош-Гашана - начало нового еврейского года, когда на Небесах решаются судьбы отдельного человека и всего мира.  
     Тексты молитв для этого праздника, в особенности пиютим, сложны для понимания даже владеющих ивритом людей. Махзор с переводом на русский язык, несомненно, поможет молящемуся понять смысл молитв и ощутить особую атмосферу праздника.
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021