ט"ז сиван ה'תשפ"ד

Махзор на Рош-гаШана. Нусах Гаари

Большой формат
Обложка: твердая
Формат: 16x3x24
Cтраниц: 434
 

Полная стоимость: 100 шек.
Стоимость по скидке: 70 шек.
Цена в долларах: 20 $

Номер по каталогу: 965-293-042-3
 
   Махзор на Рош-гашана, составленный на основе обычаев, принятых в общинах, молящихся по сидуру раби Шнеура-Залмана из города Ляды (нусах Гаари).
 
     Махзор на иврите означает цикл, что-либо повторяющееся через определенный период. В средние века так называли полный сборник молитв на весь год. Позднее махзором стали называть собрание текстов праздничных молитв, содержащее обычно также описания праздничных обрядов, указания и правила их совершения. Отдельными книгами издаются: махзор для трех праздников, махзор для Рош-гашана, махзор для Йом-кипур. В ашкеназских общинах в последние века прослеживается четкое различие между сидуром и махзором: сидур - тексты ежедневных молитв, молитв для субботы и иногда для праздников, махзор же - обычно тексты молитв для Рош-Гашана и Йом-Кипур.
   Существенная деталь, отличающая махзор от сидура, - наличие текстов пиютим (букв.: поэтические произведения) - гимнов, поэм, которые поют и читают лишь во время общей молитвы в синагогах. Многие, даже далекие от религиозного образа жизни, люди в Рош-Гашана приходят в синагогу, чтобы принять участие в общей молитве, и приобретают для этого собственный махзор. Ведь Рош-Гашана - начало нового еврейского года, когда на Небесах решаются судьбы отдельного человека и всего мира.  
     Тексты молитв для этого праздника, в особенности пиютим, сложны для понимания даже владеющих ивритом людей. Махзор с переводом на русский язык, несомненно, поможет молящемуся понять смысл молитв и ощутить особую атмосферу праздника.
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024