י' сиван ה'תשפ"ד

Самарканд - Свет хасидского подполья

Большой формат

Обложка: твердая

Формат: 16x2x23

Страниц: 654

Рав Гиллель Зальцман

Полная стоимость: 140 шек.
Стоимость по скидке: 100 шек.
Цена в долларах: 28 $
ОПИСАНИЕ:

Свет хасидского подполья
Хабадский Самарканд зародился фактически во время Второй мировой войны.
Когда нацисты вторглись в СССР, многие евреи эвакуировались в Среднюю Азию,
подальше от фронта. Хасиды Хабада и другие соблюдающие Тору евреи
сосредоточились в Самарканде и Ташкенте.
Пока коммунистическое правительство было занято войной,
хасиды занимались созданием миньянов, талмудей Тора и ешив.
Учеба, хасидские застолья и молитвы хасидов Хабада произвели 
сильное впечатление на молодежь,
тогда же появилась поговорка «Эс гист зих Элокут мамаш»
(Это буквально водопад Б-жественности).
В тот период хабадская община Самарканда была
одной из самых больших в Советском Союзе,
и ее даже называли «Страна Израиля в Советском Союзе»,
или в хасидском варианте: «Самарканд – шпиц Хабад (элита Хабада)».
Даже за пределами России к хасидской общине Самарканда 
относились с уважением,
и Ребе отзывался о ней с особенной теплотой.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024