כ' хешван ה'תשפ"ב
 

Самарканд - Свет хасидского подполья

Большой формат

Обложка: твердая

Формат: 16x2x23

Страниц: 654

Рав Гиллель Зальцман

Полная стоимость: 140 шек.
Стоимость по скидке: 100 шек.
ОПИСАНИЕ:

Свет хасидского подполья
Хабадский Самарканд зародился фактически во время Второй мировой войны.
Когда нацисты вторглись в СССР, многие евреи эвакуировались в Среднюю Азию,
подальше от фронта. Хасиды Хабада и другие соблюдающие Тору евреи
сосредоточились в Самарканде и Ташкенте.
Пока коммунистическое правительство было занято войной,
хасиды занимались созданием миньянов, талмудей Тора и ешив.
Учеба, хасидские застолья и молитвы хасидов Хабада произвели 
сильное впечатление на молодежь,
тогда же появилась поговорка «Эс гист зих Элокут мамаш»
(Это буквально водопад Б-жественности).
В тот период хабадская община Самарканда была
одной из самых больших в Советском Союзе,
и ее даже называли «Страна Израиля в Советском Союзе»,
или в хасидском варианте: «Самарканд – шпиц Хабад (элита Хабада)».
Даже за пределами России к хасидской общине Самарканда 
относились с уважением,
и Ребе отзывался о ней с особенной теплотой.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021