י"ב тамуз ה'תשפ"ד

Книга Псалмов. Теилим

Книга Псалмов
Твердый переплет
Формат: 19*13 см
Страниц: 200

Лехаим

Полная стоимость: 59 шек.
Стоимость по скидке: 71 шек.
Цена в долларах: 20 $

Номер по каталогу: 978-5-9003-1073-2

СТРУКТУРА КНИГИ ТЕГИЛИМ
Еврейская книга Теилим традиционно делится на части несколькими разными способами: по структуре - на пять книг; по дням недели и по дням месяца - в соответствии с циклом чтения.
Дни еврейской недели не имеют названий и обозначаются числительными: первый, второй и т. д. день; шабат. Дни месяца обозначены в нашем издании цифрами: 1 число, 2 число и т. д.

ПРИЗЫВ ЧИТАТЬ ТЕҐИЛИМ
великий раввин, рабби Йешаябу Горовиц, пишет в своей книге Шней лухот га-брит:
Тот, чья душа желает приникнуть ко Всевышнему и славословить Его, пусть приникнет к книге Тегилим. Наши мудрецы, благословенной памяти, сказали, что царь Давид молился о том, чтобы его псалмы произносили в синагогах и домах учения, ибо нет ничего важнее книги Тегилим, в которой есть разные псалмы: некоторые представляют собой хвалу Всевышнему, другие полны мольбы о прощении. Составил их царь Давид, исполнившись духом пророчества. Достоин похвалы тот, кто произносит Тегилим нараспев и сосредоточенно, а не второпях и машинально, как это делают в наши дни. Если человек хочет получить награду за чтение псалмов и доставить этим наслаждение Всевышнему, следует делать это внимательно.издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024