י' сиван ה'תשפ"ד

"Эли Визель "Следующее поколение

Эли Визель "Следующее поколение"
Тип Мягкая Обложка
Количество Страниц 188

Описание


Евреям, живущим в России, особенно молодым людям, просто необходимо прочесть статью Визеля «Еврейскому юноше, моему современнику». В ней остро и нелицеприятно обсуждается проблема еврейской самоидентификации. Визель опять ставит вопросы: что значит быть евреем, какие обязательства это накладывает на человека. Еврей может быть атеистом или ортодоксом, говорит писатель, это дело его личного выбора, но еврей не имеет права отказаться от национальной памяти, предать свою историю, миллионы загубленных соплеменников. Более того: «
Только используя свой уникальный еврейский опыт, еврей может помочь другим. Еврей самоосуществляется как человек только через свое еврейство». Утрата национального чувства приводит к ущербу личности, в пределе к нравственному нигилизму, к дегуманизации. Разрывы исторической памяти после Холокоста недопустимы. Так утверждает узник Освенцима, писатель Эли Визель.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024