כ' хешван ה'תשפ"ב
 

Справочник по иудаизму. 1200 понятий и терминов

Справочник по иудаизму
Обложка: твердая
Формат: 15x4x23
Cтраниц: 528


 

равом Арье бен Эфраим

Полная стоимость: 85 шек.
Стоимость по скидке: 59 шек.

Номер по каталогу: 977-956-034-1

ОПИСАНИЕ:

Новая книга Арье Бен-Эфраима, известного исследователя по еврейской истории, специалиста по вопросам иудаизма, автора книги «Евреи и еврейство», вышедшая в издательстве Х.А.М.А. в 2005 году, содержит более 1200 определений, терминов и исторических дат иудаизма, причем определения даны согласно Галахе и нашей традиции. Книга опирается на наши вечные и древние источники — ТАНАХ, Талмуд, Мидраш, на учение хасидизма.
Широкая тематика книги почерпнута из словарей Ф.А. Шапиро и А. Эвен-Шошана. Справочник насыщен информацией, пояснениями и определениями в формулировке известных израильских раввинов — рава Исраэля-Меира Лау, рава Адина Штайнзальца, рава Шалома Дов Галеви Вольпо и других.
Богатый справочный материал, помещенный в данном издании, безусловно, окажется полезным для учеников еврейских школ, ВУЗов, преподавателей, специалистов, и просто читателей, заинтересованных в достоверной исторической и галахической информации. 
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021