י"ב хешван ה'תשפ"ב
 

Тора ОР. Тора - Свет. Том 1

Большой формат

Обложка: твердая

Формат: 16x5x22

Страниц: 827

Рабби Шнеур-Залман из Ляды

Полная стоимость: 199 шек.
Стоимость по скидке: 150 шек.

Номер по каталогу: 978-590-030-986-6

ОПИСАНИЕ:

К двухсотлетиию со дня ухода из этого мира рабби Шнеура-Залмана из Ляд, Алтер Ребе, основателя Хабада, приурочен выход первого тома «Тора ор» — его знаменитого комментария на Пятикнижие и праздники. Можно сказать, что если «Тания» Алтер Ребе — это книга о человеке, то «Тора ор» — книга о мире. И именно в «Тора ор» выпукло отразилась уникальная личность ее автора, гениального мудреца Торы, с одной стороны, и великого врачевателя человеческих душ, с другой. Тора ор («Тора – свет») – важнейший сборник поучений основателя любавичского хасидизма рабби Шнеура-Залмана из Ляд, собранных и отредактированных его внуком, третьим Любавичским Ребе, рабби Менахемом-Мендлом, известным так- же как Цемах Цедек. Проповеди эти посвящены устройству мира, души и служе- нию Всевышнему. Книга, которая впервые публикуется в русском переводе, адре- сована вдумчивому читателю, интересующемуся мистическими, философскими и мировоззренческими аспектами иудаизма. Классический хасидский труд снабжен пояснениями, подробными комментариями и справочными материалами, подго- товленными специально для данного издания.
 

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021