ז' тишрей ה'תשפ"ד

хроника поколений

Мягкий переплет
264 страницы.
Формат: 24x16.
Эта книга фактически является первой частью
Книги мудрецов Израиля,
и на этот раз в ней рассказывается о цепочке поколений
от первого человека до депутатов Кнессета.
Книга, основанная на источниках иудаизма,
с множеством рисунков и карт.


 

Полная стоимость: 123 шек.
Стоимость по скидке: 79 шек.
Цена в долларах: 23 $
подарочное издание

" Хотя эта книга похожа на справочник и содержит много информации о жизни и деятельности еврейских мудрецов разных эпох, все же она предназначена для чтения, а не только для справок. Работавший над ней коллектив хотел - прежде всего, и по преимуществу - передать дух и великолепие жизни по Торе, которые в наиболее совершенной форме проявляются в биографиях великих евреев.

И фотографии, и другой изобразительный материал служат той же цели: воссоздать атмосферу жизни еврейских общин и их руководителей ..."

Эта книга является вторым томом (продолжением) книги "Еврейские мудрецы. Со времен мишны до наших дней"издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2023