כ' хешван ה'תשפ"ב
 

трактат Авот

 
Трактат Авот

Формат: 16x2x24

Cтраниц: 175

Обложка: твердая

Шамир

Полная стоимость: 60 шек.
Стоимость по скидке: 50 шек.

Номер по каталогу: 965-293-060-1
ОПИСАНИЕ:

Трактат Авот ("Отцы") входит в раздел Низикин ("Виды материального ущерба"). Этот трактат, в отличие от всех других, не посвящен какой-либо теме из законодательной сферы - в нем обсуждаются этические вопросы, затрагивающие самые разные стороны еврейской религиозной жизни. Такое название трактат получил потому, что в нем приведены высказывания и поучения "духовных отцов" народа: законоучителей и мыслителей Талмуда. Меири считает, что трактат назван так, поскольку в нем приведены основы мудрости (на языке Мишны слово авот означает "основы", "основные"). Его также называют "Пиркей авот" (пиркей - букв, "главы"). Предлагаемый читателям новый перевод трактата Авот снабжен комментариями, большинство которых впервые выходят в свет на русском языке.
      С новым русским переводом и избранными комментариями выдающихся еврейских мыслителей от Раши до последнего Любавичского Ребе. Под общей редакцией проф. Г. Брановера 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021