י' сиван ה'תשפ"ד

Буквы нашей жизни

Буквы нашей жизни
Книга на русском языке
о сущности каждой буквы
ивритского алфавита,
приводится рассказ,
связанный с каждой буквой.
 

Адам Давидов

Полная стоимость: 79 шек.
Стоимость по скидке: 69 шек.
Цена в долларах: 19 $

Номер по каталогу: 978-965-739-278-2

ОПИСАНИЕ:


Буквы алфавита святого языка, лашон hа-кодеш, звучанием и формой написания открывают духовное содержание человеческой речи. При этом каждая буква сама материальный предмет. Поэтому мудрецы сказали, что альфа-бета – кирпичи, а слова – блоки здания, которое мы называем Вселенной. Мы должны изучать их и оправдывать их благое значение своими поступками, исполняя заповеди Творца.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024