ט' тишрей ה'תשפ"ד

Танах - Ранние Пророки - Поздние Пророки

2 Тома
Новое издание, большой формат
твердый переплет

 

Полная стоимость: 399 шек.
Стоимость по скидке: 299 шек.
Цена в долларах: 85 $
ОПИСАНИЕ:

Пророки — второй раздел Еврейской Библии, Танаха, следующий непосредственно за Торой — Пятикнижием. В данном издании представлена вторая часть раздела — Поздние пророки, включающая книги Йешаяѓу, Ирмеяѓу, Йехезкэля и Двенадцати малых пророков. Новый перевод Еврейской Библии призван предоставить читателю русскую версию Масоретского текста, максимально приближенную к оригиналу и свободную от тенденциозных прочтений. Перевод опирается на данные современной науки и традиционной еврейской экзегезы и учитывает опыт предыдущих переводов Библии на русский язык. В данном издании исправлены переводческие интерпретации, основанные только на экзегетике или на устаревших научных представлениях, а тексты перевода приведены в соответствие с современным уровнем исследований Еврейской Библии. Перевод сопровождают примечания филологического характера и историко-реальные комментарии, необходимые для адекватного понимания библейского текста.
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2023