י"א тамуз ה'תשפ"ד

Заявление о доступности

общий:
Мы вкладываем много ресурсов в то, чтобы сделать этот сайт доступным, признавая важность доступности сайта для широких слоев населения, в частности для людей с ограниченными возможностями.

Включение доступности:
1. Специальные возможности можно активировать, нажав Caps Lock. Этот щелчок позволит вам доступным и простым способом просматривать сайт и перемещаться между страницами сайта.
2. Увеличьте отображение на 25 %, нажав клавиши Ctrl и +.
3. Увеличьте отображение на 50 %, нажав клавиши Ctrl, + и т. д.
4. Уменьшите изображение на 25 %, нажав клавиши Ctrl и –.
5. Увеличьте отображение на 50%, нажав клавиши Ctrl, E и т. д.
6. Нажатие Esc закроет навигацию по специальным возможностям.
7. Нажатие ПРОБЕЛ прокрутит сайт вниз.
8. Нажатие Ctrl+7 отключит мигание на экране.
9. Нажатие Ctrl + 6 активирует изменение высокой контрастности.
10. Нажатие Ctrl + 5 активирует черно-желтый дисплей.
11. Нажатие Ctrl+4 сбросит все настройки.

уточнение:
Мы прилагаем большие усилия, чтобы охватить всех пользователей и людей с ограниченными возможностями, но вы можете найти элементы, которые недостаточно доступны, поэтому, если у вас возникнут трудности с серфингом или просмотром содержимого сайта, мы заранее приносим извинения и просим вас обратить ваше внимание на это, и мы позаботимся об этом как можно скорее.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024