י"א тамуз ה'תשפ"ד

Тания с комментариями. Уроки по книге Тания. 6 Томов

Тания с комментариями
Ежедневные уроки
по книге Тания
Комплект – 6 Томов
חדש 2020!!!

תניא מבואר
שיעור לימוד יומי בספר התניא
Тания с комментариями
Ежедневные уроки
по книге Тания
Комплект – 6 Томов

חדש 2020!!!

издательства Яхад

Полная стоимость: 600 шек.
Стоимость по скидке: 419 шек.
Цена в долларах: 115 $

Номер по каталогу: 978-965-7460-19-1
פרק 6 - הורדת 
Книга Тания считается фундаментальной книгой хасидского учения ХАБАД. Она была написана основателем движения ХАБАД р. Шнеуром Залманом из Ляд, известным как автор «Тании» и «Шульхан Аруха». Тания объясняет, что такое еврей, какова его цель в мире, и как он может достичь этой цели.
Книга рассматривает такие темы, как связь еврея с Творцом, смысл жизни, и является практическим руководством для жизни каждого еврея. Она без преувеличения раскрыла глаза десяткам тысяч евреев всех общин и наполнила их жизнь смыслом, помогла понять всей душой, как по-настоящему служить Творцу и жить в радости.
За все годы Тания выдержала более чем 5000 изданий!
Книга, которую Вы держите в руках, включает копию страниц Тании, текст Тании на иврите с огласовками и новым, исправленным переводом на русский.
В данном издании материал книги разбит на ежедневные уроки, упорядоченные по датам изучения ХИТАС в обычный и вискокосный годы. Новый перевод Тании вэтом издании выполнен так, чтобы привести его в соответствие с объяснением, а также подробное объяснение рава Вайнберга, благословенной памяти, составителя «Уроков по книге Тания» с многочисленными примечаниями Любавичского Ребе. Это объяснение поможет в понимании вдумчивому читателю.
Мы очень надеемся, что изучение этой книги приблизит и ускорит приход Машиаха, согласно обещанию царя Машиаха Бааль-Шем-Тову.
«Когда придет Господин?» - «Когда изольются родники твои наружу!».

 
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024