י"א тамуз ה'תשפ"ד

Иерусалимская Агада

Альбомный формат

Обложка: твердая

Формат: 22x2x32

Страниц: 246

Раввин Арье Бен Эфраим

Полная стоимость: 249 шек.
Стоимость по скидке: 179 шек.
Цена в долларах: 50 $

Номер по каталогу: 978-965-7460-05-4
ОПИСАНИЕ:

Да благословен Всевышний, удостоивший нас большой заслуги – выпустить в свет «Иерусалимскую Агаду»! Эта Агада необычна: она состоит из четырех частей и представляет собой в некотором роде энциклопедию по вопросам, касающимся Песаха.
Часть 1: «Пасхальная Агада» - текст Агады на иврите и русском языках, с рисунками, иллюстрирующими этапы Пасхального седера и его обычаи.
Часть 2: «Песах в Храме» - здесь рассказывается, как происходила подготовка к празднику и сам праздник Песах во врема существования Храма: приход паломников в Иерусалим, принесение пасхальной жертвы в Храме, кланы (хабурот), которые едят пасхальную жертву и т.д. Все это проиллюстрировано замечательными картинами, подготовленными в Институте Храма.
Часть 3: «Законы Песаха» - в этой части объясняется, что такое маца и хамец; приводятся все законы и обычаи, необходимые для правильной подготовки дома к Песаху; законы кануна праздника; Шабат hа-гадоль; законы проведения Пасхального седера; законы молитв в праздничные дни и т.д.
Часть 4: «Рассказы к Песаху» – избранные рассказы о событиях, происходивших во время Песаха, в зеркале истории еврейского народа.

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024