י"ב тамуз ה'תשפ"ד

Тора с комментариями Раши. Пять книг

Тора с комментариями Раши. Пять книг
Твердый переплет
Большой формат
Страниц: 3072 

Лехаим

Полная стоимость: 600 шек.
Стоимость по скидке: 499 шек.
Цена в долларах: 137 $

ОПИСАНИЕ:

Раши выполнил гигантскую задачу: он сопоставил материал Устной Торы с каждым стихом Торы Письменной, причем выбрал только тот материал, который напрямую толкует, объясняет Тору. Перед Раши встала задача невообразимой сложности: он должен был найти и определить прямой смысл текста, так называемый пшат. Раши выделил из всех мидрашей те, которые объясняют смысл самого текста писания, оставив в стороне прочие толкования, иллюстрирующие некую тему или передающие дополнительную информацию из Устной Торы.

Раши сделал то, что никто и никогда ни до него, ни после него не делал: он последовательно строит мост между стихами Писания и Талмудической литературой. Значение Раши для еврейской традиции можно выразить словами: “Из его колодца мы пьем, его воздухом дышим”. Все следующие комментаторы шли другим путем. С комментарием Раши не спорят просто потому, что его толкование не нуждается в доказательствах — оно освящено всей предшествующей еврейской традицией, это и есть комментарий Устной Торы к Торе Письменной во всей ее красе.

 

 

 

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024