ט"ו сиван ה'תשפ"ד

Письма Любавичского Ребе. Ответы на вопросы поколения. 10 Томов

 

Письма Любавичского Ребе
Ответы на вопросы поколения
10 Томов
Тора и наука.Тора и заповеди
Люди, организации, события
Земля Израиля
Вопросы о жизни
Брак по-еврейски
Еврейская семья
Уникальная роль еврейской женщины
Исцеление тела и души
Исцеление в руках Творца
О скромности
Путь к богатству

Полная стоимость: 999 шек.
Стоимость по скидке: 650 шек.
Цена в долларах: 179 $
В этом сборнике книг Вы сможете найти ответы на вопросы, как разрешаются (на самом деле, мнимые) противоречия между Торой и наукой, как правильно расставить жизненные приоритеты, как достичь внутренней гармонии и радости, как ощущать себя свободным в рамках законов Торы и что ответить ребенку, не согласному с планами родителей на него.

 
Насколько безграничен спектр тем, которые обсуждает Ребе в своих письмах и выступлениях, настолько огромна и аудитория, к которой он обращается. Люди, писавшие ему, принадлежали к самым различным слоям общества ( и различным общинам): это были евреи и неверие, светские и религиозные, уважаемые раввины и руководители различных организаций и учреждений, политические деятели и военные, ученые и философы, и простые люди, делившиеся с Ребе своими проблемами.
 

חדש חדש חדש - סט אגרות קודש של הרבי בתרגום לרוסית
הוצאת יחד מירושלים שמחה לבשר לציבור על השקתה של סדרת ספרים.
אגרות קודש של הרבי מליובאוויטש 
בנושאים שונים 10 חלקים.
מהדורה זו תאפשר ללומד ולמעיין בה להכיר את דעתו של הרבי במגוון רחב של נושאים
ובהם
אמונה ומדע
תורה ומצוות
יסודות היהדות - מורה נבוכים

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024