י' сиван ה'תשפ"ד

Книга нашего наследия В 1-ом томе

Книга нашего наследия. В 1ом томе
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 283
 

Полная стоимость: 210 шек.
Стоимость по скидке: 180 шек.
Цена в долларах: 50 $

Номер по каталогу: 978-593-273-26-87
ОПИСАНИЕ:

Два тома в одной книге

Ставшая классической книга известного популяризатора еврейской традиции о еврейском календаре, его памятных датах и их значении.

«Книга нашего наследия» – это всеобъемлющая энциклопедия еврейской жизни и традиционной духовности. Автор, выдающийся мыслитель и знаменитый популяризатор еврейских ценностей, в самой доступной форме знакомит читателей с интеллектуальными и духовными богатствами, кроющимися за понятиями еврейского календаря, его праздниками и особыми датами. Подробное изложение законов и обычаев праздников, описание их происхождения и философских и мистических идей, связанных с еврейским годовым циклом, тексты классических еврейских источников, обращение к фольклору и юмору, делают «Книгу нашего наследия» неисчерпаемым источником знаний об иудаизме, обычаях и традициях народа. Сефер Гатодаа – книга не только полезная и практичная, но и по, настоящему интересная и увлекательная. Не случайно она стала книгой для семейного чтения в еврейских домах, где говорят на разных языках и придерживаются различных обычаев, и важнейшим учебным пособием в школах разного уровня, в синагогах и еврейских общинах.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024