י"א тамуз ה'תשפ"ד

Сидур Тегилат Ашем. Средний формат

Сидур Тегилат Ашем
Средний формат
Страниц: 397

Полная стоимость: 80 шек.
Стоимость по скидке: 56 шек.
Цена в долларах: 16 $

ОПИСАНИЕ:

 

Сидур «Тегилат Гашем» с русским переводом, составленный на основе предписаний раби Ицхака Лурии Ашкенази раби Шнеуром-Залманом из города Ляды.
 
     Этой книгой пользуются, обращаясь к Богу. Сидур (букв.: порядок, последовательность) сопутствует человеку во всех жизненных ситуациях. Тексты молитв в сидуре расположены в определенной последовательности, соответствующей ритму жизни человека, отсюда и   название.
     В начале эпохи Второго Храма руководивший народом совет из 120 мудрецов составил канонические тексты основных молитв и благословений. Кабала говорит о двенадцати нусхаот (вариантах текста молитв), отвечающих особенностям духовной природы каждого из двенадцати колен Израилевых. Учение хасидизма утверждает, что существует тринадцатый, особый нусах, по которому может молиться любой еврей. Составил его самый авторитетный из мудрецов Кабалы - Гаари (раби Ицхак Лурия Ашкенази, 16в.). Спустя несколько столетий один из величайших еврейских умов раби Шнеур-Залман из Ляд согласно «Нусаху Гаари» создал общедоступный сидур с детально выверенным текстом. Изучив шестьдесят различных сидуров, он выбрал вариант, наиболее полно отвечающий требованиям Галахи и Кабалы. Им могут пользоваться все, кто не уверен в своей принадлежности к определенному колену (таких сегодня большинство).
     Наш перевод выполнен с современного издания этого сидура под названием «Тегилат Гашем» с учетом предписаний законоучителей о молитве на других языках. Читая его, человек совершает молитву по всем правилам Торы. Переводчики нашли русский эквивалент древнего ивритского текста, доступный для восприятия современным читателем. Текст снабжен указаниями и примечаниями, в конце книги дается транслитерация особенно важных молитв и словарь терминов и понятий.        

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024