י' сиван ה'תשפ"ד

Верным будь Тора о мистике

Издательство "Пардес"
совместно с ешивой
"Агават Шалом"

Страниц: 152

Рав Яаков Гилель

ОПИСАНИЕ:
 
Приметы, астрология, гадание по руке и другие таинства несомненно могут увлечь многих, но что из них действительно способно предсказать или же изменить вашу судьбу? Этот вопрос с давних пор волновал как религиозных, так и светских людей, однако гораздо важнее выяснить насколько допустимо для нас такое погружение в таинственный мир темных сил.
 
Рав Яаков Гилель, автор этого известного труда и общепризнанный авторитет, рассматривает в этой книге всевозможные аспекты мистики - темы важной для всех, и четко разъясняет, чем по еврейскому Закону можно заниматься в этой области, а чем категорически запрещено. 
 
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024