ט"ז хешван ה'תשפ"ב
 

Теилим Швут Ами с избранными комментариями

Кожаная обложка
Средний формат

Обложка: твердая
Формат: 13x3x18
Cтраниц: 592

 

Полная стоимость: 90 шек.
Стоимость по скидке: 59 шек.

Номер по каталогу: 873-340-982-1

ОПИСАНИЕ:

Начиная работу над этим изданием, мы не представляли всей ее сложности. И это притом, что изначально мы не планировали создание книги для учения, которая включала бы большое количество разнообразного материала. Нет, речь шла о книге для чтения, где перевод текста сопровождала бы скромная подборка комментариев, позволявшая это чтение украсить. Да, мы и раньше читали псалмы и учили их с комментариями, но, только оказавшись внутри этой работы, мы осознали, что каждый или почти каждый стих или псалом имеет десятки простых смыслов, не говоря уже о намеках и толкованиях. И все они самые правильные, ибо донесены до нас аутентичной еврейской традицией.

Чтобы не утонуть в этом океане, мы определенно нуждались в спасательных средствах. И помощь не замедлила прийти. Через столетия протянули нам руку Раши (Рабейну Шломо Ицхаки - XI век), Радак (Раби Давид Кимхи - XII-XIII век) и Мецудат Давид (XVIII век), и, крепко ухватившись за них, мы смогли добраться до цели. А когда в океане Теплим штормило, и вокруг была сплошная мгла, на помощь спешили наши современники: книга Йесод малхут, в которой различные комментарии искусно вкраплены в текст псалмов, и двухтомник Тешим в издании Артскролл (США) с английским переводом и подборкой комментариев на английском языке. При их деятельном участии мы старались решить неразрешимую задачу всех переводчиков Теилим: создать перевод, верный еврейской традиции и при этом максимально близкий синтаксическим и эстетическим нормам современного русского языка.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021