י"א тамуз ה'תשפ"ד

Теилим Швут Ами с избранными комментариями

Кожаная обложка
Средний формат

Обложка: твердая
Формат: 13x3x18
Cтраниц: 592

 

Полная стоимость: 129 шек.
Стоимость по скидке: 99 шек.
Цена в долларах: 28 $

ОПИСАНИЕ:

Начиная работу над этим изданием, мы не представляли всей ее сложности. И это притом, что изначально мы не планировали создание книги для учения, которая включала бы большое количество разнообразного материала. Нет, речь шла о книге для чтения, где перевод текста сопровождала бы скромная подборка комментариев, позволявшая это чтение украсить. Да, мы и раньше читали псалмы и учили их с комментариями, но, только оказавшись внутри этой работы, мы осознали, что каждый или почти каждый стих или псалом имеет десятки простых смыслов, не говоря уже о намеках и толкованиях. И все они самые правильные, ибо донесены до нас аутентичной еврейской традицией.

Чтобы не утонуть в этом океане, мы определенно нуждались в спасательных средствах. И помощь не замедлила прийти. Через столетия протянули нам руку Раши (Рабейну Шломо Ицхаки - XI век), Радак (Раби Давид Кимхи - XII-XIII век) и Мецудат Давид (XVIII век), и, крепко ухватившись за них, мы смогли добраться до цели. А когда в океане Теплим штормило, и вокруг была сплошная мгла, на помощь спешили наши современники: книга Йесод малхут, в которой различные комментарии искусно вкраплены в текст псалмов, и двухтомник Тешим в издании Артскролл (США) с английским переводом и подборкой комментариев на английском языке. При их деятельном участии мы старались решить неразрешимую задачу всех переводчиков Теилим: создать перевод, верный еврейской традиции и при этом максимально близкий синтаксическим и эстетическим нормам современного русского языка.

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024