י' сиван ה'תשפ"ד

Комплект Эйн Яаков. 6 Томов

Большой формат
Обложка: твердая
Формат: 16x4x22
Страниц: 4504


 

Яаков бен Шломо Ибн-Хабиб

Полная стоимость: 999 шек.
Стоимость по скидке: 840 шек.
Цена в долларах: 231 $

Номер по каталогу: 978-5-9003-0964-4
ОПИСАНИЕ:
 
Большая часть жизни раби Яаков бен Шломо Ибн-Хабиба (около 1450—1516 гг.) пришлась на последний период в долгой и величественной истории испанского еврейства. Издание «Эйн Яакова» завершил после смерти отца р. Леви Ибн-Яаков, давший второй части этого сборника название Бейт Яаков («Дом Яакова»).  

Антология Эйн Яаков удостоилась такой популярности, которая редко выпадает на долю какой-либо книги. До середины XX века Эйн Яаков выдержал более ста изданий, к нему было составлено около двадцати комментариев. В самом конце XIX века свой комментарий Эйн Яаков составил рав Авраѓам-Ицхак ѓа-Коѓен Кук. Во многих синагогах существовал обычай ежедневного изучения Эйн Яаков между послеполуденной молитвой минха и вечерней молитвой маарив. Как собрание притч, сказаний о праведниках, толкований Письменной Торы, нравоучительных высказываний и рассуждений философско-теологического характера Эйн Яаков стал поистине народной книгой. Ее изучение часто рассматривалось в связи со сказанным в древнем мидраше Сифрей: «Если ты хочешь познать Того, по Чьему слову создан мир, изучай агаду». При этом важно отметить, что и знатоки Торы, знакомые с большинством агадот по тексту Талмуда, находили в Эйн Яаков важные для себя вещи.

Настоящее издание Эйн Яакова — большое событие: впервые осуществлен перевод на русский язык подлинной сокровищницы еврейской веры и мысли. Перевод выполнен известным специалистом Довом Конторером и включает в себя тщательный и обширный опыт работы с комментариями и традицией осуществленных уже переводов на идиш и английский.

 
Страницы по теме

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024