ט"ו сиван ה'תשפ"ד

Взываю к тебе

Молитвы и просьбы
Книга, неодбходимая 
для каждого еврея
Малый формат
Обложка: мягкая
Формат: 12x1x17
Страниц: 140

 

 

Швут Ами

Полная стоимость: 24 шек.
Стоимость по скидке: 17 шек.
Цена в долларах: 5 $
 Настоящий сборник – первое издание подобного рода на русском языке.
Он включает молитвы о здоровье и о долголетии,
о благополучии и об избавлении от напастей,
о нахождении супруга, о пропитании, о достижении успеха и др.  

И вот настало время 2-го дополненного издания. В него добавлены 24 новые молитвы,
что позволило существенно расширить возможности читателя
обратиться к Создателю за помощью в решении жизненных проблем.
При этом сборник сохранил свою компактность и удобство пользования.
 
Молитвы о благополучии
1. Молитва жены за мужа
2. Молитва о воспитании детей
3. О благополучии детей
4. Молитва о пропитании
5. Молитва о нахождении супруги
6. Молитва о нахождении супруга
7. Молитва об успехе в изучении Торы
8. Молитва о себе и о потомстве (Шла)
9. Дорожная молитва
10. О ниспослании удачи и здоровья
11. Молитва об удаче
12. Молитва об удаче (Шла)
13. Об обретении душевного покоя и упования
14. Молитва о радости
15. Об успехе в бизнесе
16. Две молитвы об удаче в делах
17. Судить о людях в лучшую сторону.
18. Избавиться от сомнений
19. Молитва о нахождении достойного жилища
20. Средство достижения успеха
21. Молитва на могилах праведников
22. Молитва о чистоте речи
23. Об охранении глаз и ушей
24. Молитва детей о родителях
25. Чтобы родственники вернулись на пути Торы.
26. Чтобы дети не грешили
27. Об охранении и успехе
28. Молитва перед зажиганием свечей
29. Молитва после зажжения свечей
30. Молитва для невесты в день хупы
31. Средство найти потерю
32. Молитва о мире

Молитвы об избавлении от напастей
33. Молитва против дурного глаза (Пэле йоэц)
34. Молитва против дурного глаза (Хида)
35. Средство от сглаза
36. Молитва против гнева
37. Молитва против гордыни
38. Молитва против тяжелых снов
39. Молитва при любой беде
40. Средство от всех напастей
41. О смягчении небесных приговоров
42. Молитва для заключенного
43. Устранение дурных мыслей
44. Чтобы сломить дурное начало

Молитвы в минуту опасности
45. Защита в минуту опасности (91-й псалом)
46. Защита в минуту опасности (Шма, Исраэль)
47. Удивительное средство от р. Хаима из Воложина.
48. О вере и уповании на Б-га

Молитвы о здоровье
49. Об укреплении здоровья
50. Предотвратить болезнь
51. Молитва о выздоровлении
52. Молитва больного за себя
53. Молитва против головной боли
54. Перед обращением к врачу.
55. Перед приемом лекарства или процедурой
56. О долголетии

Молитвы во время беременности и родов
57. О зачатии и рождении детей
58. Молитва в период беременности
59. Молитва мужа за беременную жену (Хида)
60. Молитва мужа за беременную жену (Б. тфила)
61. Молитва за роженицу
62. Молитва роженицы при входе в больницу
63. Средство для легких родов
64. Благодарность после родов

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024