כ"ב ияр ה'תשפ"ד

Сидур Шма Исраэль. Нусах Ашкеназ

Большой формат
Обложка: твердая
Формат: 17x5x24
Cтраниц: 927
 

Полная стоимость: 199 шек.
Стоимость по скидке: 149 шек.
Цена в долларах: 41 $

Номер по каталогу: 965-293-057-1
 
 
 Сидур «Шма Исраэль». Нусах Ашкеназ.
 
     Возможно, название сидур проистекает из Талмуда: «Человеку всегда следует упорядочить в своей памяти текст молитвы перед произнесением ее», отсюда название: сидур – книга, помогающая человеку упорядоченно произносить тексты молитв. В различных общинах тексты и порядок произнесения молитв не совпадают. Сегодня распространены несколько нусхаот - вариантов текста молитв. Среди них самый древний в ашкеназских общинах - Нусах Ашкеназ, по которому составлен данный сидур. Его придерживаются выходцы из стран Западной и Восточной Европы, не принадлежащие к хасидским общинам, а также нехасидские общины США и Израиля. 
     Сидур «Шма Исраэль», особенно популярный среди русскоязычных евреев Германии, - одно из общепринятых изданий сидура Нусах Ашкеназ. В ходе подготовки этого издания были тщательно выверены тексты и исправлены вкравшиеся за столетия ошибки, учтены предписания Талмуда и позднейших законоучителей о молитвах и обрядах. При переводе нашим издательством учитывались две важнейшие задачи: а) создание предельно адекватного оригиналу перевода, по которому мог бы совершать молитвы не знающий иврита человек; б) нахождение такого русского эквивалента ивритского текста, который, несмотря на необычность высокого слога, все же был бы доступен современному человеку. Издание имеет еще одно несомненное достоинство: наряду с переводом дана и транслитерация ивритского текста, что поможет молящемуся участвовать в общей молитве и облегчит ему чтение на иврите. Текст дополнен указаниями относительно молитв и исполнения обрядов. 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024