י"א тамуз ה'תשפ"ד

Тора с комментариями Рабби Аврагама Ибн-Эзры. Вакира. Бемидбар. Дварим

Тора с комментариями
Рабби Аврагама Ибн-Эзры
Вакира. Бемидбар. Дварим
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 685

Полная стоимость: 189 шек.
Стоимость по скидке: 169 шек.
Цена в долларах: 47 $
ОПИСАНИЕ:

Тора (Пятикнижие) с комменариями рабби Аврамма Ибн-Эзры с обьяснениями и примечаниеми. Ваикра, Бемидбар, Дварим. Раби Авраам Ибн-Эзра (о себе писал – Авраам бен Меир). Знаменитый толкователь Торы, признанный поэт, блестящий грамматик иврита, философ. Родился в Толедо в 1089 году; умер в 1167 года, - по различным мнениям похоронен или в Риме, или Кастилии, или Стране Израиля. 

Ещё на родине, прославился эрудицией и образованностью практически во всех сферах знания тогдашней эпохи. Кроме замечательных эрудических сборников, оставил после себя труды по астрономии и математике. Путешествуя из страны в страну, участвовал в дискусиях, писал статьи и книги. Вот только некоторые из стран, куда занесла его судьба: Южная Франция, Италия, Северная Африка, Египет, Ирак, Северная Франция (где его принимали два великих внука Раши – рабейну Там и Рашбам), Лондон. Как видим, Ибн-Эзра побывал во всех главных ценрах еврейской учености. И везде выступал не как ученик, а как признанный мудрец, щедро делящийся с другими своими обширными знаниями.

И все же главным делом его жизни следует признать комментарий на Хумаш (Пятикнижие). Откройте любой том «Микраот Гдолот» и там обязательно найдёте имя раби Авраама Ибн-Эзра. Он немногословен, но исключительно точен. Областью его интереса является «пшат», - самый простой уровень толкования, который даёт конкретное описание смысла Торы. Без «пшата» нельзя проникнуть в более глубокие пласты Писания.


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024