ט"ז сиван ה'תשפ"ד

Тора ОР. Тора - Свет. Том 1

Большой формат

Обложка: твердая

Формат: 16x5x22

Страниц: 827

Рабби Шнеур-Залман из Ляды

Полная стоимость: 199 шек.
Стоимость по скидке: 149 шек.
Цена в долларах: 41 $

Номер по каталогу: 978-590-030-986-6

ОПИСАНИЕ:

К двухсотлетиию со дня ухода из этого мира рабби Шнеура-Залмана из Ляд, Алтер Ребе, основателя Хабада, приурочен выход первого тома «Тора ор» — его знаменитого комментария на Пятикнижие и праздники. Можно сказать, что если «Тания» Алтер Ребе — это книга о человеке, то «Тора ор» — книга о мире. И именно в «Тора ор» выпукло отразилась уникальная личность ее автора, гениального мудреца Торы, с одной стороны, и великого врачевателя человеческих душ, с другой. Тора ор («Тора – свет») – важнейший сборник поучений основателя любавичского хасидизма рабби Шнеура-Залмана из Ляд, собранных и отредактированных его внуком, третьим Любавичским Ребе, рабби Менахемом-Мендлом, известным так- же как Цемах Цедек. Проповеди эти посвящены устройству мира, души и служе- нию Всевышнему. Книга, которая впервые публикуется в русском переводе, адре- сована вдумчивому читателю, интересующемуся мистическими, философскими и мировоззренческими аспектами иудаизма. Классический хасидский труд снабжен пояснениями, подробными комментариями и справочными материалами, подго- товленными специально для данного издания.
 


издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024