י"ב нисан ה'תשפ"ד

Путь к богатству. Письма Любавичского Ребе

Путь к богатству
Письма Любавичского Ребе
Ответы на вопросы поколения
Большой формат
Мягкая обложка
Страниц: 395

Яхад

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 79 шек.
Цена в долларах: 22 $
ОПИСАНИЕ:

В сотнях хасидских книг говорится о важности благотворительности, о ее особой силе действия именно в последних поколениях, перед приходом Машиаха.
Человек зарабатывает деньги своим трудом, и поэтому деньги воспринимаются, как выражение его возможности жить и получать удовольствия. С многих точек зрения, деньги - это жизнь. Получается, что именно цдака больше других заповедей отражает то, что человек жертвует своими удовольствиями, и, фактически, своей душой, ради Творца. Поэтому цдака очищает всю душу, а не только ее часть.
Когда человек дает цдаку из своих денег - он спускает в мир невероятное б-жественное благо, и чем щедрее он дает, не считаясь с мелочами, тем более щедро спускается изобили Свыше - ему самому и всему миру. Поэтому в наше время, когда мы каждый день ждем наступления Геулы, очень важно приумножать цдаку, которая приводит в мир благодеяние Творца и приближает Геулу. 


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024