י"א тамуз ה'תשפ"ד

Ликутей Сихот

Твердая Обложка
Средний формат
Количество страниц Том 1: 484
Том 2: 324

Оцар Гахасидим

Полная стоимость: 339 шек.
Стоимость по скидке: 220 шек.
Цена в долларах: 61 $
Том 1: Берешит, Шмот и Ваикра
Том 2: Бемидбар и Дварим
Ликутей сихот (Избранные беседы) - сборник бесед Любавического Ребе Менахема Мендла Шнеерсона. Ребе произносил их на фарбренгенах - хасидских собраниях. Некоторые сихот вначала выпускались в виде еженедельных буклетов, а впоследствиии составили тридцатидевятитомный сборник
Центральное место в беседах ребе занимает интерпритация и объяснение тех или иных разделов Танаха, Талмуда и Каббалы, раскрываются взгляды Ребе на основные вопросы иудаизма. В своих сихот Ребе рассматривает также вопросы еврейского образа жизни, нравственности, воспитания, актуальных аспектов еырейской жизни в Израиле, в России и в Соединенных Штатах

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024