כ"ט кислев ה'תשפ"ב

Мишна с комментариями. Трактат Шаббат. Главы 1 - 6

Мишна с комментариями
Трактат Шаббат. Главы 1 - 6
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 400

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 89 шек.
ОПИСАНИЕ:

В своде Мишны, составленном великим главой Санэдрина раби Йеудой А-Наси,— шесть разделов, каждый из которых включает в себя ряд трактатов. В первом разделе Зраим (Посевы) собраны законы, связанные с плодами Земли Израиля, а один из трактатов посвящен законам чтения Шма, молитвы и благословений. Во втором разделе — Моэд (Срок) — приведеены законы праздников. В третьем — Нашим (Женщины) — законы семейных отношений. В четвертом — Незикин (Ущербы) — законы имущественного и уголовного права. В пятом — Кодашим (Святыни) — законы храмовых жертв. В шестом разделе — Таарот (Чистота) — рассмотрены виды духовной нечистоты и способы очищения от нее. С трактата Шаббат начинается раздел Моэд, посвященный еврейским праздникам. В этом трактате всесторонне рассматриваются законы Шаббата, связанные с 39 видами запрещенных работ.
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021