י"א сиван ה'תשפ"ג

Пиркей Авот. Поучения отцов. Эксклюзив

Большой формат

Обложка: твердая

Формат: 21x5x29

Страниц: 252

Издательство "Кехот"

Полная стоимость: 299 шек.
Стоимость по скидке: 250 шек.
Цена в долларах: 71 $

Номер по каталогу: 978-0-8266-0647-1
ОПИСАНИЕ:

Антология классики: Раши, Рамбам, Бартанура, и Маhараль и сотни других комментариев 

 
  • Взгляд из хасидских мастеров
  • Биографии Танаим
  • Рассказы и притчи
  • Исторический фон
  • оригинальные произведения искусства

Талмуд утверждает, "Тот, кто хочет быть Хасидом, должен изучать Пиркей Авот (Этику отцов)".

Предлагаемое издание Пиркей Авот имеет абсолютно новые комментарии - впервые на русском! и представляет целую антологию произведений классическихкомментаторов и хасидских учителей. Объем предлагаемого текста дает читателю всеобъемлющее и фундаментальное понимание Пиркей Авот. 
издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2023