ט"ז хешван ה'תשפ"ב
 

Танах - Поздние пророки

Большой формат
Обложка: твердая
Формат: 17x4x25
Cтраниц: 736


 

Полная стоимость: 210 шек.
Стоимость по скидке: 179 шек.

Номер по каталогу: 978-5-9953-0229-2
ОПИСАНИЕ:

Танах - Поздние пророки

Пророки — второй раздел Еврейской Библии, Танаха, следующий непосредственно за Торой — Пятикнижием. В данном издании представлена вторая часть раздела — Поздние пророки, включающая книги Йешаяѓу, Ирмеяѓу, Йехезкэля и Двенадцати малых пророков. Новый перевод Еврейской Библии призван предоставить читателю русскую версию Масоретского текста, максимально приближенную к оригиналу и свободную от тенденциозных прочтений. Перевод опирается на данные современной науки и традиционной еврейской экзегезы и учитывает опыт предыдущих переводов Библии на русский язык. В данном издании исправлены переводческие интерпретации, основанные только на экзегетике или на устаревших научных представлениях, а тексты перевода приведены в соответствие с современным уровнем исследований Еврейской Библии. Перевод сопровождают примечания филологического характера и историко-реальные комментарии, необходимые для адекватного понимания библейского текста.

 
Перевод с древнееврейского, комментарии, предисловие, глассарий и другие приложения, научная редакция Игоря Тантлевского, заведующего кафедрой еврейской культуры Санкт-Петербургского государственного университета. При участии литературного редактора Михаила Вайскопфа. Общая редакция Александра Кулика. Консультанты Мордехай Гринберг, Ариэль Коган.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021