י' сиван ה'תשפ"ד

Махзор на Йом-Кипур Шеломо Бен Давид

Махзор на Йом-Кипур Шеломо Бен Давид
по обычаям сефардских евреев
и выходцев из восточных общин

Полная стоимость: 189 шек.
Стоимость по скидке: 149 шек.
Цена в долларах: 41 $

Номер по каталогу: 837-453-678-7
ОПИСАНИЕ:

Махзор на День Всепрощения по обычаю восточных общин, предназначен для жителей Израиля,
представителей грузинских, бухарских и каказских евреев.
Махзор содержит полный текст молитв этого дня на иврите и транслитерацию на русском,
такжн махзор снабжен пояснениями на русском и переводом основных избранных молитв на русском языка.

СОДЕРЖАНИЕ:

ПРЕДИСЛОВИЕ........................   14
СЭДЕР КАПАРОТ (обряд искупления).............   23
ПЕТИХАТ ЭЛИЯhУ hАНАВИ................   29
МОЛИТВА МИНХА ПЕРЕД ЙОМ КИПУРОМ........   37
СЭДЕР hАМАЛЬКУТ.....................   81
СЕУДА hАМАФСЭКЕТ
(заключительная трапеза перед постом в Йом Кипур)..81
СЭДЕР hАДЛАКАТ НЕРОТ (зажигание свечей)........83
БИРКАТ hАБАНИМ (благословение детей)..........85
СЭДЕР КОЛЬ НИДРЭ....................     101
СЭДЕР КАБАЛАТ ШАБАТ (встреча субботы)....  107
МОЛИТВА АРВИТ В ЙОМ КИПУР.............     113
ТЕФИЛА АЛЬ ХАПАРНАСА
(молитва о пропитании и заработке)......... 209
МОЛИТВА ШАХАРИТ В ЙОМ КИПУР...........     227
ОБЛАЧЕНИЕ В ТАЛИТ...................     241
БИРХОТ hATOPA (благословения на свиток Торы)... 461
БИРКАТ hАГОМЭЛЬ (молитва благодарности за
выздоровление и избавление от опасности)...... 461
ЧТЕНИЕ ТОРЫ.......................     463
БИРХОТ hаhАФТАРА (благословения на чтение hафтары)  467
МОЛИТВА МУСАФ.....................     479
СЭДЕР hААВОДА
(служба первосвященника в храме в Йом Кипур).......     531
МОЛИТВА МИНХА В ЙОМ КИПУР............    625
МОЛИТВА НЕИЛА.....................    753
МОЛИТВА АРВИТ НА ИСХОДЕ ЙОМ КИПУРА......    827
hАВДАЛА..........................    857
МОЛИТВЫ И ПРОСЬБЫ (по обычаю бухарских евреев)   859
КАДИШ АЛЬ ЙИСРАЭЛЬ..................    896

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024