י' сиван ה'תשפ"ד

Сионизм и другое

Исраэли‚ ал-Мукаммас‚ Саадия: Антология еврейской средневековой философии Средневековье для еврейской культуры стало временем довольно серьезных концептуальных изменений и перемен. Именно в этот период иудаизм по-настоящему встретился с греческим литературным (прежде всего, философским) наследием в переводах и переложениях на арабском языке. Евреи начали создавать теологические и философские труды. Сложный процесс адаптации и интерпретации философской традиции проходил в еврейской культуре иначе, нежели в мусульманской и христианской. Поначалу большая часть произведений писалась еврейскими авторами на арабском языке, начиная с XIII в. - на иврите. Предлагаемая антология текстов еврейских авторов поможет создать впечатление о развитии философ-ско-теологической мысли в период с X по XV вв. Книга может быть полезна не только студентам, изучающим историю философии, культуры и религии, но и всем, кто интересуется средневековой культурой.
Составитель У. Гершович
Скидка: ₪79 ( 22$ ) Закажите сейчас

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024