ט"ז хешван ה'תשפ"ב
 

Сионизм и другое

Исраэли‚ ал-Мукаммас‚ Саадия: Антология еврейской средневековой философии Средневековье для еврейской культуры стало временем довольно серьезных концептуальных изменений и перемен. Именно в этот период иудаизм по-настоящему встретился с греческим литературным (прежде всего, философским) наследием в переводах и переложениях на арабском языке. Евреи начали создавать теологические и философские труды. Сложный процесс адаптации и интерпретации философской традиции проходил в еврейской культуре иначе, нежели в мусульманской и христианской. Поначалу большая часть произведений писалась еврейскими авторами на арабском языке, начиная с XIII в. - на иврите. Предлагаемая антология текстов еврейских авторов поможет создать впечатление о развитии философ-ско-теологической мысли в период с X по XV вв. Книга может быть полезна не только студентам, изучающим историю философии, культуры и религии, но и всем, кто интересуется средневековой культурой.
Составитель У. Гершович
Цена:99 Скидка:79 Закажите сейчас

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021