כ"ז кислев ה'תשפ"ב

Пророчество и Политика" Йонатан Френкель "

Тип Твердая Обложка
Количество страниц 846

אנה פרנק

Описание 

Классическое исследование выдающегося израильского историка Йонатана Френкеля посвящено одной из центральных проблем в общественно-политической жизни евреев в России на рубеже XIX-XX вв. - синтезу социалистической идеологии и еврейского национального движения. Впервые российский читатель сможет не только познакомиться со специфическими проблемами, стоявшими перед русско-еврейской интеллигенцией, и вариантами их решений, определившими, по сути, ход мировой еврейской истории в XX в., но и взглянуть на историю России с точки зрения никогда ранее не появлявшейся в российской историографии.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021