ל' кислев ה'תשפ"ב

Из Бездны "Маркус Леман"

Твердая обложка
Страниц: 107

Полная стоимость: 79 шек.
Стоимость по скидке: 69 шек.
Маркус (Мейер)Леман - раввин, писатель и общественный деятель.
Произведения Лемана сравнивались литературоведами с историческими повестями и романами Л.Фейхтвангера и Т.Манна. В увлекательной доступной форме приключенческого жанра ассимилированная молодежь Германии знакомилась с многовековой еврейской историей и традициями.
Однако для русскоязычного читателя большая часть трудов знаменитого раввина все еще недоступна.
Наше издательство поставило перед собой задачу подготовить и опубликовать тридцатитомное собрание лучших сочинений М.Лемана на русском языке. Перед вами шестая книга этой серии. Мы уверены, что она понравится нашим читателям.
Рекомендуем романы М.Лемана для внеклассного чтения в еврейских школах.
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/521353/
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021