י"ז ияр ה'תשפ"ב

Солдаты на переправе

Большой формат

Обложка: твердая

Формат: 12x2x20

Страниц: 448

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 88 шек.
Цена в долларах: 27 $

Номер по каталогу: 978-5-9953-0315-2
ОПИСАНИЕ:


Материал для этой книги я собирал среди любавичских хасидов, живущих в Израиле. ТО, что они мне рассказывали, порой удивительно напоминало так называемые "хасидские майсы". Но в данном случае я точно знал: это не легенды, не фантастические истории о чудесах, которые то ли творили праведники, то ли из лучших побуждений придумали их последователи. Это и не дидактические истории о преданности и готовности хасидов к самопожертвованию, призванные подвести слушателей к соответствующим выводам о пользе добра и вреде зла.
 
Нет, это самые настоящие свидетельские показания о том, что происходило совсем недавно в СССР - стране, где жил я и читатели этой книги. И происходило в действительности. 

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2022