י"א нисан ה'תשפ"ד

Йом Кипур. Молитва «видуй» с объяснением

Йом Кипур. Молитва «видуй» с объяснением

Большой формат
Обложка: мягкая

Формат: 17x1x21

Страниц: 48

Полная стоимость: 33 шек.
Стоимость по скидке: 25 шек.
Цена в долларах: 7 $
ОПИСАНИЕ:

С чувством глубокой радости я получил брошюру с переводом и объяснением молитвы «Видуй» от моего старого друга доктора Элиягу Крупника, который уже много лет прибывает в шатрах Торы.Тщательно изучив текст, я могу подчеркнуть, что с моей точки зрения, этот труд выполнен небывало качественно и точно. Все приведенные объяснения построены на высказываниях наших ранних и поздних мудрецов. Я полагаю, что эта книга, с Б-жьей помощью принесет много пользы, изучающим ее, и их молитва в Йом-Кшшур станет еще более грамотной и осмысленной. 
 
С наилучшими благословениями,
Хаим Бурштейн 
Раввин в Петербурге и Северо-Западном регионе России Судья Раввинского суда СНГ в Москве
1  Элула 5762г.

 

СОДЕРЖАНИЕ:
  
От составителей  
§1.    Место исповеди в еврейских молитвах      
§2.     Тшува и исповедь          
§3.    Значение словесной исповеди       
§4.    Время Божественного благоволения        
§5.    Йом Кипур - День Искупления и Очищения    
§6.    Замечания и рекомендации по использованию данного пособия 
§7.    Ключевые понятия молитвы "Выдуй"    
§8.    Краткие сведения о законах произнесения молитвы "Видуй",  
приведённой в Сидурах или Махзорах
§9.    Молитва "Видуй" (текст и комментарии)     
§10.   Заключение. Надежда есть.     
ПРИЛОЖЕНИЕ. Молитва «13 Атрибутов Божественного милосердия».  
ГЛОССАРИЙ    

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024